Thứ Tư, 09 Tháng Hai, 2022 15:24

Dỡ mái nhà

 

Phúc Âm thuật lại việc Chúa Giêsu chữa người bất toại ở hồ Betsaiđa và ở Galilê. Trong đó có chuyện bạn bè người bất toại phải dỡ mái nhà mới đem được người bệnh đến với Chúa Giêsu, bởi vì người ta kéo đến nhà đông quá nên không còn chỗ trống.

 

Suy niệm hằng ngày - Dòng Nữ La san Miền Việt Nam

 

Ðám đông trở thành nơi cản trở người bệnh đến với Ðức Giêsu. Liên tưởng này gợi lên nghĩ suy trong thời nay, nhiều khi tín hữu chúng ta cũng có thể cản trở tha nhân đến với Thiên Chúa qua nhiều hình thức đám đông như bè phái, vụ hình thức… Vì thế “dỡ mái nhà” cũng có thể là một phương cách để giúp tha nhân đến với Thiên Chúa.

Giáo hội hiệp hành cũng cần gợi mở, nghĩ suy về những phương cách giúp tín hữu, tha nhân đến được với Thiên Chúa.

Xuân Trường, H. Hóc Môn

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm