Thứ Bảy, 08 Tháng Tám, 2015 11:48

Một vài góp ý

Bài báo “Lời Khấn” (CGvDT 2016, trang 5) có ba điều chưa chính xác:

Một là, không có “dòng thánh Carthusians”. Phải chăng do lỗi đánh máy hoặc xếp chữ? Thay vì “dòng thánh Carthusians”, thì đáng lý phải viết là “dòng Carthusians của Thánh Bruno”. Vào năm 1084 Thánh Bruno (?1030-1101) đã sáng lập Dòng Chartreux tại dãy núi La Chartreuse (tiếng Latin: Cartusia) là một phần của dãy núi Alpes gần Grenoble ở Đông-Nam Pháp. Hội Dòng ẩn tu nhiệm nhặt bậc nhất này gắn mình với địa danh Cartusia, nên được gọi bằng tiếng Latin là “Ordo Cartusiensis”, tiếng Pháp “LOrdre des Chartreux”, tiếng Anh “The Carthusian Order”. Vậy danh từ “Carthusians” có nghĩa chỉ các đan sĩ ẩn tu thuộc “The Carthusian Order, Dòng Chartreux”, do Thánh Bruno sáng lập. (1)

Thánh Bruno

Hai là, tên gọi ba lời khấn kinh điển “vâng lời, khiết tịnh và nghèo khó” không phát xuất từ Dòng Chartreux của Thánh Bruno, nhưng từ Dòng Chúa Ba Ngôi (LOrdre des Trinitaires), do Thánh Gioan Matha sáng lập tại Meaux gần Paris năm 1198 để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và tìm cách chuộc những Kitô hữu bị người Hồi giáo bắt làm nô lệ ở Tây Ban Nha và trong toàn vùng Địa Trung Hải. (2)

Ba là, bản văn đầu tiên nhắc tên ba lời khấn kinh điển ấy là bản Luật Dòng Chúa Ba Ngôi (1198), có trước hai Bản Luật (1221 và 1223) của Dòng Phanxicô. (3)

LM. Phi Khanh Vương Đình Khởi, ofm

__________________________________________

1. Guy-Marie OURY, Dictionnaire des Ordres Religieux, C.L.D., Chambray-lès-Tours 1988, mục từ Chartreux, tr. 72-73.

2. OURY, Sđd, mục từ Trinitaires, tr. 261-262.

3. Mariano José Sedano SIERRA, Voti Religiosi, 1. Storia, trong Dizionario Teologico della Vita Consacrata do Angel Aparicio RODRÍGUEZ, cmf và Joan María CANALS CASAS, cmf chủ biên, bản tiếng Ý, Áncora, Milano 1994, tr. 1922-1936, đặc biệt tr. 1932.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm