Thứ Tư, 05 Tháng Mười, 2022 16:43

Ngân hàng kinh Mân Côi

 

Tháng 10 hằng năm, tín hữu Công giáo vẫn được mời gọi đọc kinh Mân Côi với những cách gọi khác nhau.

Hôm nay tôi muốn mời gọi mọi người hãy gởi vào Ngân hàng kinh Mân Côi của Mẹ Maria những lời kinh có thể dẫn chúng ta vào thiên đàng. Đây là tài khoản mà chúng ta cần tích lũy để dự phòng cho phần rỗi linh hồn của mình. Từng tràng chuỗi Mân Côi là những sổ tiết kiệm được gởi vào ngân hàng Nước Trời. Thế nên, đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện liên lỉ và không phải là một phong trào hay chiến dịch có khởi đầu và có kết thúc. Xét về hiệu quả của kinh Mân Côi thì càng trao gởi kinh Mân Côi vào Mẹ Maria thì ta càng được bảo đảm cho cuộc sống bình an đời này và phần rỗi linh hồn ở đời sau.

 

Đức Mẹ cũng mạc khải qua chân phước Alano điều đó: “Mẹ hứa sẽ bảo vệ cách riêng cho tất cả những ai lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới mạnh nhất để chống lại hỏa ngục, phá tan tật xấu, xóa bỏ tội lỗi. Kẻ nào gởi gắm lời cầu nguyện qua kinh Mân Côi thì sẽ không bị trầm luân đời đời”.

Sở dĩ lời kinh Mân Côi trở thành lời kinh đầy uy lực có thể dẹp tan sự dữ và mang lại bình an cho nhân thế, là vì lời kinh ấy tái diễn lại toàn bộ nhiệm cục cứu độ của Chúa Giêsu, Con Mẹ, và Mẹ được cộng tác vào chương trình ấy. Mỗi chục kinh Mân Côi lại được nối kết bằng một mầu nhiệm trong đó Con Mẹ và Mẹ đã đi qua trong những vui, mừng, sầu khổ, và ánh sáng. 

Giáo hội không ngừng cổ động, kêu gọi con cái hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Piô IX nói: “Chúng con muốn được sự bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình và trong xứ sở... thì hãy hợp nhau ban tối để cùng nhau lần hạt Mân Côi”.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIII nói : “Cha mạnh dạn quả quyết rằng: Gia đình nào có truyền thống lần hạt Mân Côi hằng ngày, sẽ không bao giờ mất đức tin”.

Đức Giáo Hoàng Piô XII rất tin tưởng vào phép mầu của tràng chuỗi Mân Côi, nên đã tuyên bố: “Không có một phương cách nào linh diệu hơn để tiếp nhận nhiều ơn lành của Chúa xuống cho gia đình, cho bằng lần hạt Mân Côi”.

Không chỉ bằng những lời khuyến khích suông, Giáo hội còn ban nhiều ân xá cho những ai sốt sắng lần hạt Mân Côi, đặc biệt là:

- Ai lần chuỗi 50 trước Mình Thánh Chúa trong nhà thờ, nhà nguyện, bất cứ đọc một mình hay đọc chung với người khác, được hưởng nhờ một ơn đại xá.

- Lần chuỗi chung với nhau trong gia đình, hay trong các cộng đoàn, dù không phải trước Mình Thánh Chúa, cũng được hưởng một ơn đại xá.

Ngày nay, rất nhiều các gia đình đang bế tắc trong khủng hoảng của tình yêu, của việc làm, của bệnh tật, đói nghèo… dẫn đến bầu khí mất hạnh phúc và bình yên.

Vậy tại sao chúng ta không mở một tài khoản kinh Mân Côi vào ngân hàng Nước Trời. Đây là phương pháp dự phòng, là phương thức cứu vãn cho các gia đình nhờ lời khẩn cầu của Mẹ để lãnh nhận nguồn ơn thiêng từ Thiên Chúa. 

 

Lm Giuse Tạ Duy Tuyền

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm