Thứ Sáu, 17 Tháng Sáu, 2016 16:41

Nhận để cho

Có dịp tham dự thánh lễ giỗ đầu của cha Bảo Tịnh Vương Đình Bích cùng anh em trong báo Công giáo và Dân tộc, tôi rất xúc động vì tình nghĩa đối với nhau cũng như khi ôn lại những kỷ niệm về chặng đường làm báo năm xưa, đặc biệt đối với cha Tổng Biên tập Bảo Tịnh. Ngài vừa là người lãnh đạo tờ báo trong thập niên 80 của thế kỷ 20, vừa là một mục tử khắc họa rõ nét tính cách một đan sĩ dòng Anh Em Đức Mẹ Người Nghèo.

Tôi là một nữ tu được cộng tác với cha trong tờ báo. Ngoài ra, vào những năm 1980, cha đến hội dòng giảng huấn  nhiều lần và đã hướng dẫn chúng tôi sống đời thánh hiến trong bối cảnh mới của đất nước và Giáo hội. Chị em xem ngài như một người thân trong gia đình và quen gọi “Ông Tư” một cách thân thương.

Ngoài những giờ dạy tu đức, cha còn hướng dẫn hội dòng mở ra các điểm truyền giáo để giúp người di dân, mở lớp tình thương giúp cho các trẻ em nghèo thất học, tham gia việc chăm sóc người nhiễm HIV/ADS... Có thể nói, chúng tôi đã bước ra vùng ngoại biên từ lúc đó.

Cuộc đời cha nhận những hồng ân nơi Chúa và trao ban cho mọi người. Hội dòng tôi cũng đã nhận được những điều tốt đẹp từ cha để cho đi.

Hành trình yêu thương này sẽ còn tiếp nối mãi...

NGUYỄN THỊ LỆ, MTG Thủ Thiêm

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm