Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai, 2015 15:07

Sứ điệp ngày hòa bình thế giới

Giáo hội dành ngày 1.1 hằng năm là Ngày hòa bình thế giới. Vào dịp này cũng luôn có Sứ điệp của các vị Giáo hoàng hướng dẫn các tín hữu suy nghĩ và cầu nguyện theo từng chủ đề. Xin CGvDT cho biết ngày này được thiết lập khi nào và các chủ đề của các Sứ điệp đã từng công bố?

Hoàng Lâm - TPHCM

Để biểu lộ quyết tâm của Giáo Hội đối với vấn đề công lý và hòa bình, năm 1967, Đức Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập Hội đồng Giáo hoàng “Công lý và Hòa bình” và từ năm 1968, thiết lập thêm ngày “Hòa bình thế giới”. Hằng năm theo thông lệ, các vị Giáo hoàng công bố một sứ điệp hòa bình với một chủ đề rõ ràng.

 Các Sứ điệp của ĐGH Phaolô VI:

Thăng tiến nhân quyền, con đường đưa đến hòa bình (1969), Giáo dục hòa bình qua con đường hòa giải (1970), Mọi người đều là anh em tôi (1971), Nếu bạn muốn hòa bình, hãy hoạt động cho công lý (1972), Hòa bình là có thể (1973), Hòa bình cũng tùy thuộc vào bạn nữa (1974), Hòa giải: con đường đưa đến hòa bình (1975), Vũ khí thực sự của hòa bình (1976), Nếu muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống (1977), Nói không với bạo lực và nói vâng với hòa bình (1978).

 Các Sứ điệp của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II:

Để đạt đến hòa bình, hãy giáo dục hòa bình (1979), Chân lý, sức mạnh của hòa bình (1980), Muốn có hòa bình, hãy tôn trọng tự do (1981), Hòa bình: món quà Thiên Chúa ký thác nơi ta (1982), Đối thoại vì hòa bình: một thách đố cho thời đại chúng ta (1983), Từ một quả tim mới, hòa bình ló dạng (1984), Hòa bình và tuổi trẻ sánh bước bên nhau (1985), Hòa bình là một giá trị không biên giới: Nam - Bắc, Đông - Tây: Chỉ có một thứ hòa bình (1986), Phát triển và liên đới: hai chìa khóa cho hòa bình (1987), Tự do tôn giáo: Điều kiện cho hòa bình (1988), Để kiến tạo hòa bình: hãy tôn trọng những người thiểu số (1989), Hòa bình với Thiên Chúa Hóa Công, hòa bình với mọi người (1990), Nếu bạn muốn hòa bình, hãy tôn trọng lương tâm mọi người (1991), Các tín hữu đoàn kết xây đắp hòa bình (1992), Nếu muốn hòa bình, hãy bước đến với người nghèo (1993), Gia đình kiến tạo hòa bình cho gia đình nhân loại (1994), Phụ nữ: Thầy dạy của hòa bình (1995), Hãy cho con cháu chúng ta một tương lai hòa bình (1996), Hãy tha thứ và lãnh nhận hòa bình (1997), Từ công lý của mỗi người đến hòa bình cho tất cả (1998), Tôn trọng nhân quyền: Bí quyết của hòa bình đích thực (1999), “Bình an dưới thế cho người Chúa thương!” (2000), Đối thoại giữa các nền văn hóa cho một nền văn minh yêu thương và hòa bình (2001), Không thể có hòa bình nếu không có công lý, không thể có công lý nếu không có sự tha thứ (2002), Hòa bình dưới thế: Một cam kết liên lỉ (2003), Một dấn thân luôn mang tính thời sự: giáo dục về hòa bình (2004), Hãy chiến thắng sự dữ bằng điều thiện (2005).

 Các Sứ điệp của ĐGH Bênêdictô XVI:

Chỉ trong sự thật mới có hòa bình (2006), Nhân vị, trọng tâm của hòa bình (2007), Gia đình nhân loại: cộng đồng hòa bình (2008), Bài trừ nghèo đói, xây dựng hòa bình (2009), Nếu bạn muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo tồn thiên nhiên (2010), Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình (2011), Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình (2012), Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình (2013).

 Các Sứ điệp của ĐGH Phanxicô:

Tình huynh đệ: nền tảng và đường dẫn tới hòa bình (2014), Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em (2015).

Sứ điệp Ngày hòa bình thế giới năm 2016 mang chủ đề “Vượt thắng thói vô cảm để có hòa bình”.

Với Sứ điệp năm 2016, ĐGH Phanxicô kêu gọi lòng cảm thông, yêu thương, thương xót, liên đới trong các mối tương quan, sự hoán cải tâm hồn để mở ra với người khác trong tình liên đới đích thực, xây dựng một nền văn hóa của tình liên đới và lòng thương xót để vượt thắng thói vô cảm.

CGvDT

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm