Thứ Ba, 08 Tháng Mười Hai, 2015 09:42

Tạo vật và thụ tạo

Vừa qua, tôi được nghe anh em trong ca đoàn nhắc đến bài hát “Con chỉ là tạo vật” và  bàn thảo về chữ “tạo vật” dùng để chỉ con người ở đây  là không đúng. Phải thay chữ này bằng chữ “thụ tạo” mới chuẩn xác và hợp lý. Thật sự thì dùng thế nào mới chính xác, xin CGvDT giúp ý kiến ?

Nguyễn Tiến Huy – TPHCM

 

TS: Xin giới thiệu cùng bạn tóm lược ý kiến của linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ, cha sở họ đạo Phanxicô Xaviê, quận 5 về vấn đề này:

Tạo: nghĩa nguyên thủy của chữ tạo là làm việc thành công.

Thụ: trong trường hợp này có nghĩa là hưởng thụ, tiếp nhận, tiếp thu...

Vật: trong từ “tạo vật”, tiếng Hán có các nghĩa: cái có hình khối, tồn tại trong không gian, có thể nhận biết được; các loại sinh ở trong trời đất đều gọi là “vật” cả; hoàn cảnh hay sự việc bên ngoài; người hay hoàn cảnh bên ngoài...

Nghĩa thuật từ thụ tạo: Thụ tạo như trên đã nói, thụ là được, bị, chịu..., có nghĩa là được tạo thành, tức là vạn vật do Thiên Chúa tạo dựng lên.

Nghĩa thuật từ tạo vật, theo các Từ điển:

Hán Ngữ Đại Từ Điển: Cách gọi đơn giản của “Đấng Tạo Vật”.

Hán Ngữ Từ Điển: Như Tạo Hóa, là trời.

Từ điển Việt - Hán hiện đại, NXB Khoa học Xã hội: tạo vật: tạo hóa.

Từ điển Hán Việt, Viện Ngôn Ngữ Học: Tạo vật:  tạo hóa: Trời.

Từ điển Việt – Anh, Nguyễn Sanh Phúc và nhóm cộng tác: Tạo vật: tạo hóa: The Creator.

Ông Nguyễn Trường Tộ trong các Di thảo đều dùng “tạo vật” theo nghĩa Đấng Tạo Hóa...

Hầu như tất cả các từ điển đều ghi rõ tạo vật là Đấng Tạo Hóa, duy nhất có “Từ điển Tiếng Việt” của Viện Ngôn Ngữ Học (NXB Đà Nẵng, 2004) thêm hai nghĩa của “tạo vật”: (1) (cũ) như “tạo hóa”; (2) Những vật tồn tại trong thiên nhiên nói chung, coi là do tạo hóa tạo ra. Sở dĩ có sự nhầm lẫn này, có lẽ vì người ta hiểu lầm cách tạo từ. Ví dụ: phế vật: vật bị bỏ đi, di vật: vật được để lại khi chết, cống vật: vật được đem đi dâng biếu, tặng vật: vật để tặng, vật được tặng. Cho nên người ta dễ liên tưởng “tạo vật”: vật được tạo ra.

Rõ ràng, tạo vật có nghĩa là Đấng Tạo Hóa, tức là Thiên Chúa, hoàn toàn không có nghĩa là vạn vật. Vạn vật là thụ tạo.

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải trả lại ngữ nghĩa nguyên thủy cho từ tạo vật.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm