Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một, 2022 05:37

Các nữ tu ở Mỹ làm hang đá thủ công

Các nữ tu của tu viện Bethlehem, Livingston Manor, New York đã giới thiệu các tác phẩm hang đá được làm thủ công. Các sơ chia sẻ, mỗi người cố gắng sử dụng tài năng được Chúa trao ban để phục vụ cộng đồng.

Ngoài hang đá Giáng Sinh, các sơ còn chế tác đồ trang trí và sành sứ, thánh giá, mề đay, biểu tượng, các hạt trong chuỗi hạt... Các sơ mong muốn dùng đôi tay để diễn tả những gì chưa thể nói hết hết bằng lời: Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, vẻ đẹp của Ngài, sự chăm sóc của Ngài, sự hiện diện của Ngài, và các sơ muốn truyền bá rộng rãi sự bình an trong ân phúc của Ngài.

 
 
 
 

Thiện Tâm (theo Aleteia)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm