Thứ Sáu, 08 Tháng Giêng, 2021 14:40

Cải tổ cơ chế quản lý tài chính của Vatican

 

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô vừa ban hành tự sắc về cải cách kinh tế và tài chính, theo đó hoàn tất quá trình chuyển giao toàn bộ tài sản do Phủ Quốc vụ khanh quản lý cho cơ quan khác của Vatican.

 

Theo tự sắc được công bố vào ngày 28.12.2020, Ðức Thánh Cha đã chuyển giao quyền quản lý các khoản đầu tư tài chính và quyền sở hữu bất động sản từ Phủ Quốc vụ khanh cho Cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh (APSA). Trước đó, Ðức Phanxicô đã đề cập đến quyết định này vào tháng 8.2020. Sau đó, Tòa Thánh thành lập ủy ban đặc biệt về chuyển giao và quản lý từ đầu tháng 11.2020. Và với tự sắc mới, những thay đổi trên được triển khai một cách chính thức và kéo dài, đồng thời xác lập khung thời gian cụ thể cho việc thi hành, có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 và hoàn tất vào ngày 4.2.

 

Tự sắc cũng yêu cầu mọi khoản quyên góp cho Ðức Giáo Hoàng thông qua Quỹ bác ái Ðồng tiền Thánh Phêrô, cũng như các khoản đóng góp khác của tín hữu toàn thế giới, trước đây do Phủ Quốc vụ khanh kiểm soát, bắt đầu chuyển sang APSA quản lý. Theo đó, APSA có nhiệm vụ thiết lập “Quỹ Ðức Giáo Hoàng” và đưa toàn bộ những khoản thu chi trên vào quỹ mới, đồng thời đảm bảo ghi chép và hạch toán một cách minh bạch, công khai trong ngân sách chung của Tòa Thánh. Ðồng thời, tự sắc củng cố vai trò giám sát của Quốc vụ viện về Kinh tế, giờ đây thêm chức năng thư ký cho Ðức Thánh Cha về các vấn đề tài chính và kinh tế.

Việc chuyển giao đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc quản lý tập trung các khoản đầu tư của Vatican, giảm sự tự quản, gia tăng giám sát và cho thấy Ðức Giáo Hoàng Phanxicô không những đưa ra các cải cách mà còn theo sát bằng những chỉ dẫn cụ thể, chính xác. Ðức Thánh Cha cho biết ngài đã tiến hành cải cách theo hướng cải thiện hoạt động quản lý, kiểm soát và giám sát đối với khối tài sản của Tòa Thánh, nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả hơn trước. Với tự sắc mới, Phủ Quốc vụ khanh không còn giữ vai trò là cơ quan quyền lực nhất của Vatican. Bắt đầu từ năm 2021, Phủ Quốc vụ khanh cũng như các cơ quan khác của Tòa Thánh, phải đệ trình dự thảo ngân sách và được phép thông qua trước khi có ngân sách hoạt động. Cơ quan này cũng bị giám sát bởi các cơ quan khác.

Nỗ lực cải cách kinh tế và tài chính diễn ra trong bối cảnh Tòa Thánh đang gặp khó khăn do một số nguồn thu quan trọng, như từ vé tham quan các viện bảo tàng của Vatican, bị mất do dịch Covid-19. Hồi năm 2019, cũng nhờ những cải cách quan trọng, Vatican đã thu hẹp được thâm hụt ngân sách, từ 75 triệu euro trong năm trước đó xuống còn 11 triệu euro.

 

ÐỊNH NGUYỄN

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm