Thứ Bảy, 20 Tháng Ba, 2021 10:08

Công nhận nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa

Ngày 17.3.2021, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh và cho phép Bộ ban bố các sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng của 7 vị.

7 vị gồm: 1 tổng giám mục, 3 linh mục và 3 nữ tu:

1/ Tôi tớ Chúa Mercurio Maria Teresi, Tổng Giám mục Monreale, sinh năm 1742 tại Ý và về với Chúa năm 1805.

2/ Tôi tớ Chúa Cosma Muñoz Pérez, linh mục sáng lập dòng Nữ tử Đức Mẹ Bảo trợ, sinh năm 1573 tại Tây Ban Nha và qua đời năm 1636.

3/ Tôi tớ Chúa Salvatore Valera Parra, linh mục, sinh năm 1816 tại Tây Ban Nha và qua đời năm 1889.

4/ Tôi tớ Chúa Leo Veuthey, linh mục dòng Anh em Hèn mọn Viện tu, sinh năm 1896 tại Thụy Sĩ, được Chúa gọi về năm 1974.

5/ Tôi tớ Chúa Annelvira Ossoli, nữ tu dòng Chị em Người nghèo - học viện Palazzolo, sinh năm 1936 tại Ý, qua đời năm 1995.

6/ Tôi tớ Chúa Vitarosa Zorza, nữ tu dòng Chị em Người nghèo học viện Palazzolo, sinh năm 1943 tại Ý, về với Chúa năm 1995.

7/ Tôi tớ Chúa Danielangela Sorti, nữ tu dòng Chị em Người nghèo - học viện Palazzolo, sinh năm 1947 tại Ý, qua đời năm 1995.

Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Semeraro

Thiện Tâm (theo Vatican News)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm