Thứ Năm, 29 Tháng Mười, 2020 05:03

Dòng Scalabrini kỷ niệm 125 năm thành lập

Các nữ tu dòng thánh Charles Borromeo - dòng Scalabrini - đang kỷ niệm 125 năm thành lập dòng.

Các cộng đoàn truyền giáo của dòng tại 27 quốc gia trên thế giới đã tổ chức sáng kiến chiêm niệm và cầu nguyện trực tuyến. Chương trình này sẽ kéo dài trong 1 năm, bắt đầu tại Piacenza vào ngày 25.10, một thánh lễ đã được cử hành tại nhà thờ Chánh tòa do Đức cha Luigi Chiesa chủ sự. Đây cũng chính là nơi đang lưu giữ hài cốt của vị sáng lập dòng, chân phước Giovanni Battista Scalabrini.

Sơ Neusa de Fatima Mariano, Bề trên Tổng quyền dòng Scalabrini chia sẻ: “Trong ân sủng của Năm Thánh này, chúng tôi muốn tiếp tục con đường khẳng định đức tin và hy vọng, trong bước đi khiêm nhường cùng với Thiên Chúa”.

Thiện Tâm (theo Fides)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm