Thứ Hai, 16 Tháng Mười Hai, 2019 05:27

Gia tăng ơn gọi tại Indonesia

Lễ truyền chức linh mục đầu tiên của dòng Camillo tại đảo Flores, Indonesia vừa được cử hành long trọng.

Sau 10 năm hiện diện tại Indonesia, dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân cũng đã có linh mục đầu tiên tại đây. Đức cha Edwaldus Martinus Sedu, giáo phận Maumere trên đảo Flores đã cử hành lễ truyền chức linh mục cho thầy Mensianus Aman. Vị tân linh mục xuất thân từ gia đình làm nông. Sau khi học xong triết học và thần học tại Indonesia, cha tiếp tục tham dự các khóa học mục vụ ở Manila, Philippines. Với việc thụ phong lần này, dòng Camillo Indonesia hy vọng sẽ có thêm các tân linh mục mỗi năm.

Tại 2 chủng viện được thành lập ở Maumere và Ruteng hiện tại đang có 7 linh mục,15 tu sĩ trẻ, 6 dự tu, 42 sinh viên triết học và 24 người tìm hiểu ơn gọi. Cha Luigi, linh mục đầu tiên của các sứ mệnh của dòng Camillo trên đảo Flores cho biết: “Tại Inonesia, nơi người theo đạo Hồi chiếm đa số, thì việc gia tăng ơn gọi là một điều tốt đẹp, minh chứng qua việc các cộng đoàn và các chủng viện được thành lập ngày càng nhiều. Khoa Thần học của các chủng viện ở Jakarta có khoảng 300 chủng sinh, ở Jogjakarta có 330 chủng sinh, và ở Malang có 320 chủng sinh. Trên đảo Timor, tại khoa Thần học Kupang có khoảng 300 chủng sinh. Và đặc biệt, ở Maumere trên đảo Flores, trường Triết học và Thần học lớn nhất trên thế giới, được điều hành bởi dòng Ngôi Lời có hơn 1.000 chủng sinh theo học”.

Thiện Tâm (theo Fides)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm