Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu, 2017 14:18

Giáo hội sẽ phân quyền nhiều hơn

Nhóm 9 vị hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đang xem xét việc tham vấn giáo dân khi Giáo hội bổ nhiệm các giám mục. Đây là một trong những cách để Tòa Thánh chuyển giao bớt quyền cho các Giáo hội địa phương.

 

Hội đồng 9 Hồng y cố vấn cho Đức Thánh Cha trong việc cải tổ Giáo triều và điều hành Giáo hội (còn gọi là nhóm C9) đã nhóm họp từ ngày 12 - 14.6.2017 tại Vatican.

Dưới sự chủ trì của Đức Thánh Cha Phanxicô, các ngài đã đặc biệt nghĩ đến “khả năng chuyển giao một số phân bộ của Giáo triều cho các giám mục địa phương hay các hội đồng giám mục, trong tinh thần phân quyền lành mạnh”, theo thông báo của Tòa Thánh vừa được công bố.

Trường hợp điển hình là các phó tế vĩnh viễn phải xin phép Giáo hội để tái kết hôn, nếu góa vợ, hay được thụ phong linh mục, nếu người phối ngẫu đã qua đời hay còn độc thân. Sau một kỳ hạn nào đó, hội đồng giám mục, chứ không buộc Thánh bộ giáo sĩ, có thể ban phép ấy cho đương sự.

THAM VẤN “RỘNG RÃI HƠN” TRƯỚC KHI BỔ NHIỆM GIÁM MỤC

Theo Giám đốc Phòng báo chí của Tòa Thánh, đây là một trong nhiều trường hợp điển hình về tản quyền được hội đồng tư vấn đề cập đến: “Trong nhiều Thánh bộ, các việc tương tự đều tùy thuộc Giáo triều, tuy nhiên không nhất thiết phải như thế”.

Hội đồng C9 cũng tiếp tục suy nghĩ về thủ tục bổ nhiệm các giám mục, khi nhắc đến “việc tham vấn rộng rãi hơn, chẳng hạn với một số tu sĩ hay giáo sĩ đã được thánh hiến, hoặc một số giáo dân, về các ứng viên được đề nghị bổ nhiệm làm giám mục”. Sau cùng, các vị Hồng y tiếp tục bàn đến những Thánh bộ khác trong Giáo triều, đặc biệt Thánh bộ Phúc Âm hóa các dân tộc; vì phạm vi hoạt động trong tương lai của bộ này làm dấy lên nhiều tranh luận khá gay gắt. Các ngài cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến đối thoại liên tôn, các Giáo hội Đông phương, các văn kiện lập pháp, và ba tòa án của Tòa Thánh.

BÀN ĐẾN TÔNG HIẾN TRONG TƯƠNG LAI

Phải ghi nhận rằng bản thông cáo tổng kết của Hội đồng 9 Hồng y cố vấn đã gọi các cơ quan nêu trên đều là “Thánh bộ”. Đó là dấu chỉ cho thấy việc phân biệt các Thánh bộ với các Hội đồng Tòa Thánh theo Tông hiến Pastor Bonus đã được thực thi. 

Ngoài ra, theo thông lệ, Đức Hồng y George Pell và Đức cha Dario Vigano đã lần lượt phúc trình công tác của các văn phòng thuộc quyền mình: về kinh tế (Đức Hồng y Pell), và truyền thông (Đức cha Vigano). Hai vị đặc biệt vui mừng trước đà kinh tế phát triển và việc điều hành Văn phòng Truyền thông, khi cho thấy “các thành quả tích cực”.

VIẾT HIỆP (Theo La Croix)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm