Thứ Sáu, 12 Tháng Sáu, 2020 05:32

Lễ Mình Máu Thánh Chúa tại Giêrusalem

Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo La tinh ở Giêrusalem chủ sự tại nhà thờ Mộ Chúa ở Thánh Địa.

Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19, các sinh hoạt tôn giáo có cộng đoàn tham dự tại nhà thờ Mộ Thánh Chúa dần được tổ chức lại.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thiện Tâm (theo Latin Patriarchate of Jerusalem)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm