Thứ Hai, 12 Tháng Tám, 2019 05:52

Mỹ Latinh đi đầu trong chăm sóc mục vụ các thành phố lớn

Từ những thách thức phải đối đầu tại các thành phố lớn, nơi có sự thay đổi mạnh mẽ, Giáo hội châu Mỹ Latinh luôn đi đầu trong việc suy niệm về thần học - mục vụ và những đề xuất chăm sóc mục vụ tại các đô thị lớn (U.P.).

Vào cuối những năm 1980, thành phố Mexico và Buenos Aires là nơi mà Giáo hội bắt đầu cảm thấy những thách thức mạnh mẽ trong thời hậu hiện đại và những biến đổi văn hóa xã hội không thể thay đổi tại các đô thị lớn.

Cha Benjamín Bravo, nhà thần học chia sẻ: “Thật vậy, U.P. bắt nguồn từ châu Mỹ Latinh vì bắt đầu từ một hoàn cảnh điển hình của khu vực, mang tính tôn giáo, trong đó phần lớn mọi người đều tin vào Thiên Chúa. Tuy thời kỳ hậu hiện đại đã trải qua hơn 30 năm, nhưng chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều trong các hoạt động đức tin”.

Chăm sóc mục vụ trong thành phố không giống với chăm sóc mục vụ tại các đô thị lớn đặc biệt. Vì chăm sóc mục vụ trong thành phố là công việc mà chúng ta đã và đang làm từ trước tới nay trong Giáo hội. Còn U.P. là một kiểu chăm sóc mục vụ mới, nơi các thành phố phát triển tạo ra sự đa dạng văn hóa.

Thiện Tâm (theo Fides)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm