Thứ Năm, 08 Tháng Mười, 2015 15:40

Phương pháp làm việc của Thượng HĐGM

Để có thể hoàn thành sứ mạng của mình, THĐGM làm việc theo một phương pháp luận dựa trên khái niệm về tính đồng đoàn, với một quy trình xuyên suốt: từ việc chuẩn bị cho đến những kết luận đạt được trong mỗi phiên họp của THĐ. Tóm lại, phương thức làm việc này được tiến hành xen kẽ giữa phân tích và tổng hợp, đồng thời đối chiếu với những phần có liên quan và quyết định được đưa ra bởi giới thẩm quyền, kế đó là phần phản hồi để kiểm tra kết quả đạt được và lên kế hoạch cho những đề xuất mới. Cả quy trình ấy diễn ra trong bầu khí hiệp thông.

 

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, chủ đề của THĐ cũng là kết quả của tập thể giám mục. Bước chính thức đầu tiên trong quá trình chuẩn bị là tham vấn các Giáo hội Công giáo Đông phương tự lập, các HĐGM, Tổng trưởng các Thánh bộ trong Giáo triều Rôma và Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền, để các vị đề xuất những chủ đề có thể thảo luận trong hội nghị. Thông thường, trong các Kỳ họp khoáng đại thường kỳ, việc tham khảo ý kiến này được thực hiện sớm, nhờ các đề nghị không chính thức của các Nghị phụ. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các giám mục được yêu cầu lưu ý các tiêu chí sau đây:

a. Chủ đề phải có tính phổ quát, nghĩa là liên quan đến toàn thể Giáo hội;

b. Phải mang tính thời sự và cấp thiết, theo nghĩa tích cực, là có thể khơi dậy những năng lực mới để phát triển Giáo hội;

c. Phải khả thi, nói cách khác, có thể thật sự tiến hành.  

* Ba giai đoạn đặc trưng của một kỳ THĐGM:

a. Giai đoạn đầu tiên, mỗi thành viên trình bày về hoàn cảnh của Giáo hội mình. Điều này tạo điều kiện để các vị trao đổi những trải nghiệm đức tin và văn hóa theo chủ đề của Hội nghị và góp phần tạo nên phác thảo đầu tiên về tình trạng của Giáo hội - điều cần được đào sâu và thảo luận cách tinh tế sau đó.

b. Căn cứ vào phần trình bày, Tổng tường trình viên của THĐ soạn thảo một loạt câu hỏi sẽ được thảo luận trong giai đoạn hai - giai đoạn mà các thành viên được phân chia thành nhiều nhóm, gọi là tiểu ban (circuli minores) theo các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Bản tường trình của mỗi nhóm được đọc tại phiên họp khoáng đại. Vào dịp này, các nghị phụ có thể yêu cầu giải thích thêm để làm sáng tỏ các chủ đề được đề xuất và sau đó bình luận.

c. Giai đoạn ba được tiến hành theo các nhóm nhỏ để đúc kết các gợi ý và nhận xét thành một văn bản chi tiết và mang tính đúc kết để vào những ngày cuối, Hội nghị có thể xúc tiến bỏ phiếu về các vấn đề cụ thể.

Cuối phiên họp khoáng đại của THĐ, vị Tổng thư ký đưa toàn bộ nội dung thảo luận vào các văn thư lưu trữ của ban Tổng thư ký, sau đó soạn thảo bản Tường trình đúc kết các công việc THĐ đã thực hiện để trao cho ĐTC.

THIÊN LÂM

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm