Thứ Tư, 14 Tháng Mười, 2015 20:58

Số Hai trong Kinh Thánh

1. Hai vầng sáng trong cuộc tạo dựng.

Khi tạo dựng vũ trụ, theo Sáng Thế Ký (1: 16), “Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn [mặt trời] để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn [mặt trăng] để điều khiển đêm.”

Minh họa: Thiên Chúa tạo ra hai vầng nhật nguyệt (Sáng Thế Ký 1: 16)

2. Hai nghĩa là phối hợp.

- Lời chứng về Thiên Chúa được chia làm hai là Cựu ước và Tân ước, nhưng cả hai phối hợp thành một là Kinh Thánh.

- Người nam và người nữ tuy là hai nhưng được phối hợp làm một bằng hôn lễ. Sáng Thế Ký (2:24-25) diễn tả: “Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.”

3. Hai mặt đối lập sống và chết, đất và trời.

Con người đầu tiên là Ađam phạm tội mà bị trục xuất khỏi vườn Êđen, vì thế ông cùng hậu duệ của ông trên trần gian không còn được sống đời đời, mà phải chết. Nhưng con người thứ hai là Giêsu khi đến trần gian lại giúp cho con người được tái sinh và sống đời đời.

Thư 1 Côrintô (15:22) viết: “Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.”

Thư 1 Côrintô (15:47-49) cũng viết: “Người thứ nhất [Ađam] bởi đất mà ra thì thuộc về đất [sẽ chết]; còn người thứ hai [Giêsu] thì từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.”

Nói khác đi, con người sẽ chết, trở về với cát bụi, nhưng con người vẫn còn quyền tự do chọn cho mình con đường trở về trời, nếu biết vâng theo Đấng đã từ trời xuống thế làm người.

4. Hai mặt đối lập giữa phép cắt bì thân xác (physical circumcision) và cắt bì tâm hồn (spiritual circumcision).

Trong thư gởi tín hữu Rôma (2: 25-29) Thánh tông đồ Phaolô phân biệt rõ hai mặt đối lập giữa những người tuy giữ phép cắt bì theo lề luật chép trong Cựu ước nhưng thật sự không hề sống đạo đức đúng theo lề luật thì trước Thiên Chúa, phép cắt bì thân xác của họ không hề có giá trị gì cả. Trái lại, những người tuy không cắt bì về thân xác, nhưng lại sống đạo đức đúng như lề luật thì Thiên Chúa vẫn coi họ như đã được cắt bì. Đó là cắt bì trong tâm hồn, và đó mới thật là phép cắt bì chính hiệu.

5. Hai nghĩa là phân đôi, tách biệt làm hai.

Đây là sự tách biệt trong cuộc phán xét cuối cùng, như tách biệt giữa chiên và dê, tách biệt giữa người công chính và kẻ tội lỗi, thế rồi “những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” còn kẻ tội lỗi thì “ra đi để chịu cực hình muôn kiếp” (Mátthêu 25:46).

Minh họa: Thiên Chúa cho chiên đứng bên phải và dê đứng bên trái Ngài. (Mátthêu 25:33)

6. Cái chết thứ hai, cái chết đời đời.

Đây là cái chết dành cho “những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối”, họ sẽ bị ném vào “hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.” (Khải Huyền 21:8)

7. Hai người chứng là điều kiện tối thiểu.

- Trong Cựu ước, theo Đệ Nhị Luật (19:15) thì: “Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội một lỗi nào; về bất cứ lỗi nào người ấy phạm, phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét.”

- Điều kiện phải có ít nhất hai nhân chứng được Thánh tông đồ Phaolô xác lập trong Tân ước. Thư Timôthê 1 (5:19) viết: “Lời tố cáo một kỳ mục, anh đừng chấp nhận, trừ phi có hai hoặc ba nhân chứng.”

- Khải Huyền (11:3-4) cũng nói tới hai chứng nhân: “Ta sẽ cho hai chứng nhân của Ta đến tuyên sấm, mình mặc áo vải thô. Đó là hai cây ô-liu và hai cây đèn đứng trước nhan Chúa Tể cõi đất.”

8. Hai vị tông đồ là một cặp truyền giáo, có hai đức tính, nhưng không được có hai áo.

Khi phái mười hai vị tông đồ đi rao giảng, Chúa Giêsu sai từng cặp hai vị đi với nhau. Như vậy có sáu cặp. Máccô (6:7) chép: “Người gọi nhóm mười hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.”

Khi đi truyền giáo các vị không được có hai áo (Luca 9:3) mà phải có hai đức tính như Chúa dạy: “Anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.” (Mátthêu 10:16)

 

Minh họa: Chúa sai đi từng nhóm hai tông đồ (Máccô 6:7)

9. Chỉ hai lần cảnh cáo.

Đối với kẻ chia bè kết cánh, hay chia rẽ lẫn nhau (devisive) thì sau hai lần cảnh cáo không kết quả, Thánh tông đồ Phaolô khuyên hãy lánh xa họ. Thư Titô (3:10-11) viết: “Người theo bè phái, thì sau khi cảnh cáo lần thứ nhất và lần thứ hai, anh hãy loại đi, vì biết rằng một người như thế đã ra hư đốn, người ấy phạm tội và tự kết án mình.”

DŨ LAN Lê Anh Dũng

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm