Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, 2020 15:52

Tạm đóng cửa quảng trường và đền thờ Thánh Phêrô

 

Tòa Thánh đang phối hợp với chính phủ Ý trong nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của chủng siêu vi Corona mới qua nhiều biện pháp nghiêm ngặt.