Thứ Bảy, 06 Tháng Sáu, 2015 17:26

Tân Hồng y Nhiếp chính, Jean Louis Tauran, tuyên thệ nhậm chức

Sáng 9.3.2015, trước mặt Đức Thánh Cha Phanxicô tại nhà nguyện Urbano VIII, Đức Hồng y Jean Louis Tauran đã tuyên thệ nhậm chức Hồng y Nhiếp chính.

Đức Thánh Cha đã chủ sự nghi thức, đọc các đoạn sách phụng vụ, nhưng không có diễn văn nào. Còn Đức Hồng y Tauran sau đó đã nói ít lời cám ơn Đức Thánh Cha.

Đức Hồng y Tauran người Pháp, 72 tuổi (1943), hiện nay cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại liên tôn. Ngày 20.12.2014, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng y Tarcisio Bertone, SDB, trong nhiệm vụ nhiếp chính. Vị phó nhiếp chính là Đức Tổng Giám mục Giampiero Gloder, Giám đốc Trường Ngoại giao Tòa Thánh.

Tân Hồng y nhiếp chính Jean Louis Tauran

Hồng y nhiếp chính là vị chủ tịch của Tông Phòng (Camera Apostolica) và chăm sóc, quản lý tài sản cũng như các quyền lợi vật chất, tài sản của Tòa Thánh trong khi Tòa Thánh trống tòa. Trong thời kỳ trống tòa như vậy, ngài không bị ngưng chức như các vị thủ lãnh các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh. Ngài thi hành các công việc bình thường và đệ trình lên Hồng y đoàn những gì quan trọng cần được phê chuẩn.

Đức Hồng y nhiếp chính có nhiệm vụ niêm phong phòng làm việc và phòng của Đức Giáo hoàng quá cố, cho phép những người đã thường ở trong căn hộ của Đức Giáo hoàng được tiếp tục ở đó cho đến khi an táng Đức Giáo hoàng, sau đó toàn thể căn hộ sẽ bị niêm phong.

Ngài cũng là người thông báo chính thức tin Đức Giáo hoàng qua đời cho Đức Hồng y Giám quản Roma và toàn thể dân thành này, cũng như cho Đức Hồng y Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô.

Đức Hồng y nhiếp chính, sau khi nghe ý kiến của ba Hồng y trưởng của ba đẳng Giám mục, Linh mục và Phó tế, sẽ ấn định tất cả những gì liên hệ tới việc an táng Đức Giáo hoàng quá cố. Ngài ấn định ngày bắt đầu các phiên họp của Hồng y đoàn để chuẩn bị bầu giáo hoàng mới. Đức Hồng y cũng lo liệu những gì cần thiết để chuẩn bị việc bầu Giáo hoàng. Ngài cho phép chụp hình vị Giáo hoàng quá cố để làm tài liệu.

Đức Hồng y Nhiếp chính nhận lời tuyên thệ của các Hồng Y về việc giữ bí mật liên quan tới cuộc bỏ phiếu.

Những quy định trên đây được trình bày trong Tông hiến “Universi Dominici Gregis - Mục tử của toàn thể đoàn chiên Chúa” do Đức Gioan Phaolô II ban hành năm 1992 về những gì phải tuân giữ trong thời kỳ Tòa Thánh trống tòa.

(PV)

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm