Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Một, 2018 14:18

Ðại hội Dân Chúa cấp giáo xứ

Theo chương trình mục vụ của giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, sau Đại hội Truyền giáo, các giáo xứ sẽ tổ chức ngày Đại hội Dân Chúa để cùng nhìn lại những công việc mục vụ đã làm và hoạch định những chương trình sắp tới, nhất là bầu lại Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ để cùng cha sở chăm lo việc xứ đạo.

Tại xứ Chánh tòa, Đại hội Dân Chúa vừa được diễn ra vào chiều ngày 1.11.2018. Các tham dự viên đã lắng nghe Đức Giám mục giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri chia sẻ những thao thức mục vụ của ngài. Là xứ mẹ của giáo phận và nơi đặt ngai tòa giám mục nên Đức cha mong muốn có sự gần gũi và gắn bó mật thiết hơn với mọi thành phần. Trong cuộc họp bàn công việc của giáo xứ thời gian tới, một đề nghị được quan tâm là sống tinh thần truyền giáo, thăng tiến tình bác ái yêu thương trong xứ đạo và năng thăm viếng mọi người. Sau thánh lễ mừng kính Các Thánh lúc 19 giờ, những tín hữu trên 18 tuổi đã ở lại để bầu Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2018-2023, kết quả đã có 10 vị được tuyển chọn.

Các giáo xứ khác của Lạng Sơn - Cao Bằng cũng lần lượt tổ chức Đại hội Dân Chúa với sự chủ trì của Đức cha Giuse. Cụ thể ngày 2.11 là giáo xứ Mỹ Sơn, ngày 3.11 ở giáo xứ Đồng Đăng, ngày 4.11 tại giáo xứ Thất Khê...

 

Phú Thịnh

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm