Thứ Sáu, 03 Tháng Sáu, 2016 13:28

“Bệnh nhân truyền giáo”

Ngày… tháng 5 năm 2016.

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội Công giáo chọn là “Ngày Bệnh nhân truyền giáo”. Hôm ấy giáo xứ mình có thánh lễ riêng cầu nguyện cho các bệnh nhân. Có 34 người được thân nhân, gia đình đưa tới nhà thờ tham dự thánh lễ riêng lúc 9 giờ 30 sáng.

Trong thánh lễ, cha sở cho biết lịch phụng vụ của Hội Thánh có hai ngày dành riêng cầu nguyện cho các bệnh nhân : Chúa nhật kính trọng thể Chúa Thánh Thần hiện xuống được gọi là “Ngày Bệnh nhân truyền giáo”, vì các bệnh  nhân là những người luôn tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa; những lời cầu nguyện của chính bản thân họ, những đau đớn họ gánh chịu là những chứng từ về niềm tin. Còn ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức được chọn là ngày “Quốc tế các bệnh nhân”, dành riêng để Hội Thánh cầu nguyện cho người bệnh và cổ vũ lòng yêu mến Đức Mẹ vì tại Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã từng hiện ra với Thánh Bernadette, nhiều phép lạ đã xảy ra; Chúa đã chữa lành cho nhiều bệnh nhân khi họ đến kêu cầu với Mẹ Maria, nhờ Mẹ giúp chuyển cầu lên Chúa.

Trong hoàn cảnh đau thương, đầy thử thách, các bệnh nhân luôn lạc quan, tin tưởng vào lòng Chúa thương xót và lời cầu bầu của Đức Mẹ khiến họ trở nên những sứ giả của Tin Mừng. Rất đáng suy nghĩ !

Người Lữ hành Emmaus

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm