Thứ Bảy, 29 Tháng Mười, 2022 17:10

Bổ nhiệm Giám mục Chánh tòa giáo phận Thái Bình

 

12g (giờ Rome, tức 17g, giờ Việt Nam) ngày 29.10.2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra thông cáo cho biết Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp thuận Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ từ nhiệm sứ vụ Giám mục Chánh tòa giáo phận Thái Bình, đồng thời bổ nhiệm linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Thái Bình. Linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu đang đảm trách chức vụ Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.

 

TIỂU SỬ LINH MỤC ĐAMINH ĐẶNG VĂN CẦU

 

- Sinh ngày 17/7/1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình 

- 1971 – 1982:  Tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức

- 1982 – 1989: Giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

- 1989 – 1995: Học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

- Ngày 9/3/1996:  Được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình

- 1996 – 2000: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

- 2000 – 2005: Du học tại Institut Catholique de Paris, nước Pháp; tốt nghiệp học vị Cao học Mục vụ Huấn giáo

- 2006 – 2009: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình

- 2009 – 2014: Chánh xứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình

- 2014 – 2017: Đại diện Giám mục miền Hưng Yên kiêm Hạt trưởng giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình

- Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình

 

 

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ

 

- Sinh ngày 15/1/1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc tổng giáo phận Huế

- 1965 – 1968: Học Triết học tại Hồng Kông

- 1970 – 1974: Học Thần Học tại Giáo Hoàng học viện Ðà Lạt

- Ngày 15/8/1965: Khấn trong dòng Salesien Don Bosco    

- Ngày 17/12/1973: Được truyền chức linh mục, dòng Salesien Don Bosco

- 1976 – 1979:  Cha giáo Nhà Tập của dòng Salesien Don Bosco

- 1979 – 1991: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Ðức, Tổng giáo phận TPHCM

- 1992 – 1997: Bề trên Giám tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam.

- 1997 – 2000: Giám đốc Học viện Thần học Salesien Don Bosco

- 2000 – 2005: Giáo sư Ðại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội

- 29/11/2005: Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara

- Ngày 18/1/2006: Được truyền chức giám mục tại Nhà thờ Chính toà Bùi Chu, do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể cùng phụ phong; khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi các linh hồn” (Da Mihi Animas).

- Ngày 25/7/2009:  Được Đức thánh cha Bênêdict XVI bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

- Ngày 1/9/2009: Tựu chức Giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

- Ngày 29/10/2022: Được Đức Thánh cha Phanxicô chấp thuận cho từ nhiệm.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ:

- 2007 – 2010: Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 2010 – 2019: Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

 

VÀI NÉT VỀ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH

Giáo phận Thái Bình được tách ra từ giáo phận Bùi Chu, do Đức Giáo hoàng Piô XI ban Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas thành lập ngày 9.3.1936, bao gồm phần đất của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, diện tích 2.207km2. Đây là một vùng đồng bằng trải rộng, đất đai màu mỡ, nuôi sống trên 3 triệu dân, chạy dài từ bãi biển Đồng Châu (phía Đông) tới nương khoai An Vỹ (phía Tây).

Khi được thành lập, giáo phận Thái Bình có 25 linh mục dòng Đa Minh (người Tây Ban Nha), 57 linh mục người Việt Nam, 333 thầy giảng, 12 sư huynh Lasan, 10 nữ tu dòng Thánh Phaolô, 280 nữ tu dòng ba Đa Minh, 140.000 tín hữu trong 50 giáo xứ và 552 họ lẻ.

Đầu năm 1954, giáo phận Thái Bình có 21 linh mục dòng Đa Minh, 64 linh mục triều, 35 đại chủng sinh, 160 ngàn giáo dân trong tổng số dân cư trên phần đất giáo phận là 1,5 triệu (chiếm tỉ lệ 10,75%). Tổng số giáo xứ trong giáo phận là 63. Sau hiệp định Genève, giáo phận chỉ còn 13 linh mục (phần lớn đã cao tuổi), 23 chủng sinh, 26 dì phước dòng ba Đa Minh và khoảng 80.000 giáo dân.

Theo kỷ yếu 80 năm giáo phận Thái Bình năm 2016, giáo phận có 119 linh mục; 225 tu sĩ; 112 chủng sinh; 132.875 tín hữu. Giáo phận có 8 giáo hạt, gồm 108 giáo xứ; 354 giáo họ.

Giáo phận Thái Bình đã trải qua các đời giám mục

1936 - 1941: Đức Giám mục Gioan Casado Thuận OP; khẩu hiệu giám mục: “Hòa Bình là thành quả của sự công chính”.

1942 - 1955: Đức Giám mục Santos Ubierna Ninh OP; khẩu hiệu giám mục: “Đổ Máu hòa dâng với hy sinh tế lễ”.

1955 - 1960: Linh mục Đaminh Đinh Đức Trụ làm giám quản.

1960 - 1982: Đức Giám mục Đaminh Đinh Đức Trụ; khẩu hiệu giám mục: “Tinh binh của Chúa Kitô”.

1982 - 1989: Đức Giám mục Giuse Đinh Bỉnh; khẩu hiệu Giám mục: “Này là mẹ con”.

1989 - 1990: Đức Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn là giám quản.

1990 - 2009: Đức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang; khẩu hiệu giám mục: “Chân Lý trong tình thương”.

2009 – 29/10/2022 : Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB.

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm