Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Hai, 2018 10:09

Cầu cho việc truyền giao đức tin

Trong tháng 12.2018, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu cầu cho việc truyền giao đức tin, xin cho những người dấn thân trong công việc này tìm được những ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối thoại với các nền văn hóa.

 

Ở phạm vi rộng trên thế giới hiện nay, rất nhiều mục tử, tu sĩ, tín hữu đang hằng ngày dấn thân nơi những vùng miền xa lạ, các vùng ngoại biên, các vùng bị thiên tai, chiến tranh tàn phá để loan báo Tin Mừng qua việc phục vụ người nghèo khổ, người tị nạn, di dân, tù ngục, bệnh tật hoặc trong các công việc ươm mầm giáo dục, khai sáng văn hóa…

Ngoài khác biệt về văn hóa, các tín hữu có lẽ cũng không quên cầu nguyện cho những người đang dấn thân trong việc đối thoại với các tôn giáo. Ở tầm mức chuyên sâu, gần đây có những cuộc đối thoại giữa đạo Khổng và Kitô giáo  tổ chức ở Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo (CIAM) từ ngày 3 - 8.12.2018 tại Rome, Hội thảo Kitô giáo và Lão giáo do  Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn với sự cộng tác của Tổng Giáo phận Singapore và Liên đoàn Lão giáo tổ chức tại Singapore từ ngày 5 - 7.11.2018. Ngoài ra là những cuộc đối thoại, gặp gỡ liên tôn được tổ chức thường xuyên tại các quốc gia…

Ở phạm vi hẹp trong cuộc sống, rất nhiều Kitô hữu hằng ngày luôn có những cuộc tiếp xúc, giao lưu, đối thoại với người khác biệt văn hóa, tôn giáo…

Chính vì thế, lời mời gọi của ĐTC Phanxicô về một ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối thoại cũng nói lên bản sắc Kitô hữu.

Về các nền văn hóa, cách nay hơn nửa thế kỷ, Công đồng Vatican II đã nêu lên đường hướng của Giáo hội: “ Giữa sứ điệp cứu độ và văn hóa nhân loại có nhiều mối liên hệ…  Giáo hội đã sử dụng những tài nguyên của các nền văn hóa khác biệt để phổ biến và giải thích cho muôn dân sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các tín hữu… Giáo hội có thể hòa mình với nhiều hình thức văn hóa khác nhau. Nhờ đó, chính Giáo hội cũng như các nền văn hóa ấy đều được phong phú hơn” (Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, số 58).

Về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, Công đồng cũng nhắn nhủ: “Giáo hội khuyến khích con cái luôn biết nhìn nhận, giữ gìn và làm tăng triển những giá trị tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội - văn hóa nơi những tín đồ thuộc các tôn giáo khác, nhờ việc đối thoại và hợp tác với thái độ thận trọng và bác ái, trong khi vẫn nêu cao chứng tá của niềm tin và đời sống Kitô hữu” (Tuyên ngôn Nostra Aetate, số 2).

Trong tâm tình cầu nguyện cho các sứ giả Tin Mừng đang dấn bước trên khắp các vùng miền, mỗi Kitô hữu cũng sẽ ý thức về việc lan tỏa niềm tin ra chung quanh trong cuộc sống hằng ngày.

HOÀNG ANH

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm