Thứ Sáu, 09 Tháng Mười Một, 2018 14:33

Chung tay loan báo Tin Mừng

Từ ngày 29 đến 31.10.2018, Ủy ban Loan báo Tin Mừng của giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức hội thảo dành cho các hội đoàn Công giáo Tiến hành trong giáo phận tại giáo xứ Trù Mật.

Về tham dự có Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Hưng Hóa; cha Giuse Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng của giáo phận; cha Piô Ngô Phúc Hậu; cha Gioan Đặng Văn Nghĩa, Phó Ban truyền giáo; cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn, phụ trách các hội đoàn trong giáo phận… Ngoài ra còn có các linh mục phụ trách truyền giáo tại giáo hạt, một số nữ tu hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, các nữ tu đang trực tiếp truyền giáo cho người dân tộc, cùng đại diện 116 giáo xứ và đại diện các hội đoàn Công giáo Tiến hành trong giáo phận. Tổng số khoảng 130 người.

Vì là lần đầu tiên tổ chức hội thảo với các hội đoàn Công giáo Tiến hành nên Ủy ban Loan báo Tin Mừng đặt ra ba mục tiêu: thứ nhất, làm thức tỉnh tinh thần truyền giáo nơi các hội đoàn; thứ hai, người tham dự có trách nhiệm thuật lại những gì đã nghe, đã thấy, đã hiểu trong hội thảo cho những thành viên khác trong hội đoàn; thứ ba, lập ra được ban truyền giáo cho từng hội đoàn và có những việc làm cụ thể. Hướng tới ba mục tiêu trên, trong ba ngày đã có sáu đề tài được thuyết trình. Đức cha Anphong cùng các cha thuyết trình mong muốn từng hội đoàn hãy xây dựng cộng đoàn vững mạnh, đoàn kết, phục vụ; cần có thái độ lạc quan tích cực, tránh tình trạng hời hợt, thái độ chỉ đến nhà thờ mới sống đạo. Việc truyền giáo do Chúa Thánh Thần soi sáng nên hội đoàn cũng cần duy trì lời cầu nguyện hằng ngày… Sau mỗi bài thuyết trình, các tham dự viên đóng góp ý kiến, đưa ra đề xuất, đặt câu hỏi và được thuyết trình viên trả lời. Bên cạnh đó, vào mỗi tối, hội viên gặp gỡ, chia sẻ về những vui buồn trong hành trình loan truyền Lời Chúa và dảnh thời gian hồi tâm trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kim Ngân

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm