Thứ Sáu, 04 Tháng Tám, 2023 12:34

DANH SÁCH THUYÊN CHUYỂN - BỔ NHIỆM LINH MỤC NĂM 2023

 

Sáng 4.8.2023, tại nhà nguyện Trung tâm mục vụ, Đức Tổng Giám mục TGP TPHCM Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự thánh lễ kính thánh Gioan Maria Vianney - bổn mạng các linh mục và trao bài sai các linh mục được thuyên chuyển, bổ nhiệm trong năm 2023.

 

Sau đây là danh sách:


1. TĨNH DƯỠNG

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM SỞ HIỆN TẠI
1. Cha Giuse Nguyễn Duy Diễm Thánh Gia (Tân Định)
2. Cha Phaolô Phạm Trung Dong Phaolô (Tân Sơn Nhì)
3. Cha Giuse Bùi Bằng Khấn Phát Diệm (Phú Nhuận)
4. Cha Barnaba Trần Cương Quyết Thăng Long (Phú Thọ)
5. Cha Phêrô Nguyễn Văn Thiềm Tân Hưng (Xóm Mới)
6 Cha Antôn Nguyễn Đình Thục Vinh Sơn (Chí Hòa)
7. Cha Phêrô Nguyễn Quốc Túy Tân Thái Sơn (Tân Sơn Nhì)
* Trong dấu ( ) là giáo hạt


2. CHÁNH XỨ

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI
GIÁO XỨ GIÁO XỨ
1. Phêrô Lê Hoàng Chương Thánh Khang (Thủ Đức) Tân Thái Sơn (Tân Sơn Nhì)
2. Antôn Nguyễn Thanh Danh Tân Mỹ (Hóc Môn) Ninh Phát (Tân Sơn Nhì)
3. Phaolô Nguyễn Quốc Duy Thánh Gẫm (Thủ Thiêm) Tân Hưng (Xóm Mới)
4. Giuse Lê Ngọc Đa Bình Thuận (Bình An) Bùi Phát (Tân Định)
5. Giuse Phạm Đình Đại Đông Quang (Hóc Môn) Phát Diệm (Phú Nhuận)
6. Giuse Trịnh Thanh Hoàng Quản nhiệm Mai Khôi (Sài Gòn-Chợ Quán) Chánh xứ Mai Khôi (Sài Gòn-Chợ Quán)
7. Đaminh Lâm Quang Khánh Bùi Phát (Tân Định) Thánh Khang (Thủ Đức)
8. Giuse Nguyễn Văn Lãnh Tân Quy (Hóc Môn) Bình Thuận (Bình an)
9. Giuse Lê Hoàng Minh Châu Nam (Hóc Môn) Bình Đông (Bình An)
10. Giuse Phùng Văn Thông Minh Phụ tá Tân Thái Sơn (Tân Sơn Nhì) Tân Mỹ (Hóc Môn)
11. Giuse Vũ Văn Quyên Bình Đông (Bình An) An Nhơn (Xóm Mới)
12. Giuse Nguyễn Quốc Thắng Ninh Phát (Tân Sơn Nhì) Thánh Phaolô (Tân Sơn Nhì)
13. Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ An Nhơn (Xóm Mới) Thăng Long (Phú Thọ)
14. Barthôlômêô Nguyễn Hoàng Tú Quản nhiệm Giuse (Phú Thọ) Chánh xứ Giuse (Phú Thọ)
15. Martinô Trần Quang Vinh Tắc Rỗi (Xóm Chiếu) Đông Quang (Hóc Môn)
* Trong dấu ( ) là giáo hạt


3. QUẢN NHIỆM

STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI
  GIÁO XỨ GIÁO XỨ
1.  Giuse Đỗ Đức Hạnh Quản nhiệm Doi Lầu (Xóm Chiếu) Quản nhiệm Thánh Gẫm (Thủ Thiêm)
2. Vinh Sơn Đỗ Viết Khôi Phụ tá Chợ Cầu (Hóc Môn) Quản nhiệm Châu Nam (Hóc Môn)
3. Giuse Lê Cẩm Tú Phụ tá Lam Sơn (Xóm Mới) Quản nhiệm Tân Quy (Hóc Môn)
4 Đaminh Nguyễn Khải Tú Phụ tá Tân Phú (Tân Sơn Nhì) Quản nhiệm Thánh Gia (Tân Định)
5 Giuse Nguyễn Văn Tuyên Phụ tá Lạng Sơn (Xóm Mới) Quản nhiệm Vinh Sơn (Chí Hòa)
6 Frederic Cao Lê Minh Vương Phụ tá Thánh Phaolô (Tân Sơn Nhì) Quản nhiệm Tắc Rỗi (Xóm Chiếu)
* Trong dấu ( ) là giáo hạt
 

4. PHỤ TÁ
 
STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM SỞ CŨ NHIỆM SỞ MỚI
GIÁO XỨ GIÁO XỨ
1 Gioan B. Nguyễn Xuân Bình Thị Nghè (Gia Định) Chợ Cầu (Hóc Môn)
2 Antôn Nguyễn Quang Chẩn Đồng Tiến (Phú Thọ) Nhân Hòa (Tân Sơn Nhì)
3 Giuse Nguyễn Thuận Hải Thiên Ân (Tân Sơn Nhì) Từ Đức (Thủ Đức)
4 Phêrô Mai Phi Hổ Bùi Môn (Hóc Môn) Đồng Tiến (hú Thọ)
5 Micae Đỗ Minh Khang Thánh Khang (Thủ Đức) Xóm Chiếu (Xóm Chiếu)
6 Giuse Nguyễn Tấn Lộc Thủ Đức (Thủ Đức) Thánh Phaolô (Tân Sơn Nhì)
7 Phanxicô X. Chu Gia Nghĩa Hòa Hưng (Phú Thọ) Bà Điểm (Hóc Môn)
8 Gioan B. Phạm Khôi Nguyên Hà Đông (Xóm Mới) Hà Đông (Gia Định)
9 Phêrô Nguyễn Quốc Phong Thánh Phaolô (Tân Sơn Nhì) Hòa Hưng (Phú Thọ)
10 Alphong Nguyễn Minh Tân Xóm Chiếu (Xóm Chiếu) Thánh Linh (Thủ Đức)
11 Phanxicô X. Đào Tiến Thắng Bình An Thượng (Bình An) Tân Lập (Thủ Thiêm)
12 Gioan B. Phạm Tuấn Thiện Từ Đức (Thủ Đức) Bình An Thượng (Bình An)
13 Phanxicô X. Phan Minh Thuận Mẫu Tâm (Xóm Chiếu) Thánh Linh (Thủ Thiêm)
14 Vinhsơn Trương Đức Vinh Du học Fatima Bình Triệu (Thủ Đức)
15 Giuse Phạm Quang Vũ Thanh Đa (Gia Định) Thánh Nguyễn Duy Khang (Thủ Đức)
* Trong dấu ( ) là giáo hạt


5. TÂN LINH MỤC

STT HỌ VÀ TÊN NĂM MỤC VỤ NHIỆM SỞ MỚI
GIÁO XỨ GIÁO XỨ
1 Giuse Cao Tiến Đạt Nam Thái (Chí Hòa) Lạng Sơn (Xóm Mới)
2. Micae Hoàng Hồng Hải Tân Phước (Phú Thọ) Tân Phú (Tân Sơn Nhì)
3 Giuse Nguyễn Trung Hiếu Bùi Phát (Tân Định) An Thới Đông (Xóm Chiếu)
4. Phêrô Nguyễn Đức Mai Lâm Hạnh Thông Tây (Gò Vấp) Du học
5. Tôma Martinô Nguyễn Diệp Lê Phú Hạnh (Gia Định) Gia Định (Gia Định)
6. Giuse Lê Đỗ Nguyên Tân Đức (Thủ Thiêm) Mẫu Tâm (Xóm Chiếu)
7. Giuse Chu Hoàng Sơn Tân Phú (Tân Sơn Nhì) Lam Sơn (Xóm Mới)
8. Luca Đỗ Thành Tâm Nam Hòa (Chí Hòa) Thánh Khang (Thủ Đức)
9 Phêrô Nguyễn Minh Tâm Hà Nội (Xóm Mới) Thanh Đa (Gia Định)
10 Alphong Lê Quốc Thắng Thiên Ân (Tân Sơn Nhì) An Nhớn (Xóm Mới)
11 Gioan Trần Đức Toàn Hoàng Mai (Xóm Mới) Thiên Ân (Tân Sơn Nhì)
12 Giuse Nguyễn Minh Trường An Thới Đông (Xóm Chiếu) Cao Thái (Thủ Thiêm)
13 Vinhsơn Mai Minh Tuấn Thủ Đức (Thủ Đức) Bùi Môn (Hóc Môn)
* Trong dấu ( ) là giáo hạt

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm