Thứ Bảy, 04 Tháng Ba, 2017 10:40

DI QUAN LINH CỮU ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

7 giờ sáng ngày 4.3.2017, linh cữu Đức cha Giuse được di quan từ Tòa Giám mục qua Nhà thờ Chánh Tòa. Đây cũng sẽ là điểm Đức cha an nghỉ - bên trong nhà thờ, dưới chân tượng Thánh Giuse. Sau đó, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo cùng các cha thuộc giáo phận Xuân Lộc đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện.

di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng
di quan linh cữu Giám mục Thồng

 

Ảnh: Pv Văn Quý, báo Công Giáo Và Dân Tộc

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm