Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, 2023 10:00

ĐI TÌM DẤU CHÂN NGƯỜI XƯA - LINH MỤC GIOAKIM ĐẶNG ĐỨC TUẤN

 

Linh mục Gioakim Ðặng Ðức Tuấn, một người con của xứ Bình Ðịnh, là danh nhân văn hóa, nhà tư tưởng… sống trong thế kỷ 19. Ông từng có những bản điều trần gởi lên vua Tự Ðức trước cả Nguyễn Trường Tộ.
Từ Qui Nhơn, chúng tôi lần tìm về nơi cha Tuấn từng mở mắt chào đời và địa điểm ngài xuôi tay khép mắt từ giã cõi thế. Chuyến thăm thú len lỏi trong các xóm làng, ngang qua những ruộng đồng...

 

 

 

Trần Tin- Minh Hải - Nhật Hạnh

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm