Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2019 15:46

Ðời sống tu trì trong các tôn giáo

Ðây là chủ đề buổi hội thảo do Học viện Thánh Anphongsô, dòng Chúa Cứu Thế, tổ chức vào ngày 6.4.2019 với sự hiện diện của đại diện nhiều tôn giáo: giáo sĩ Thiện Ðịnh - Cơ quan phổ thông giáo lý Ðại Ðạo Cao Ðài; linh mục Antôn Nguyễn Văn Dũng CSs.R, Giáo sư Học viện Thánh Anphongsô DCCT; Thượng tọa Samôn Thích Minh Thành, Tiến sĩ Phật học. Cha Ðaminh Nguyễn Ðức Thông, Phó Giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, các cha bề trên, cha giáo, ban Ðối Thoại Liên Tôn thuộc TGP TPHCM, và khoảng 300 tham dự viên là các tu sĩ thuộc các tôn giáo khác nhau cùng một số anh chị em giáo dân đã tham dự chương trình này.

Trong phần khai mạc, cha Ðaminh Nguyễn Ðức Thông nói lên ý nghĩa buổi hội thảo không chỉ là cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, nhưng còn là dịp để làm phong phú hóa đời tu của các tu sĩ. Các tham dự viên nghe thuyết trình các đề tài, sau đó có giờ đặt câu hỏi, chia sẻ với nhau. Ðể khởi đầu, giáo sĩ Thiện Ðịnh trình bày về “Ðời sống người tu sĩ Cao Ðài”, với các phác họa chân dung tu sĩ Cao Ðài đương thời kỳ giác ngộ, lập tâm hành đạo, tẩy xú khai thanh, hằng lo tu học, rèn luyện công quả trên cương vị giáo dân vi thiện để bước lên tầng giáo sĩ. Ðể làm được điều này thì phải cúng tứ thời - cầu nguyện, tịnh luyện và rèn luyện tánh hạnh. Ðồng thời, mỗi ngày người tu sĩ phải có ít nhất một giờ đọc Thánh Kinh, hiền truyện, nghiên cứu giáo lý Cao Ðài và các tôn giáo khác… cũng như không ngừng cập nhật tri thức khoa học và xã hội. Theo thuyết trình viên, tu sĩ Cao Ðài không chỉ tu cho riêng mình mà phải sống để trở nên chứng nhân cho thế giới.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Dũng cũng đem đến đề tài “Ðời sống tu trì Công giáo”. Cha cho rằng các tu sĩ Công giáo cũng không đi ra ngoài nguyên tắc “cắt tỉa”, “rũ bỏ bụi trần”, “thoát tục” như bao đời sống tu trì của các tôn giáo khác. Dù vậy, đời sống tu trì Công giáo lại có nét đặc thù riêng biệt. Nét đặc thù này được thể hiện ở chỗ người tu sửa đổi con người của mình không nhằm tự mình nên hoàn hảo, trái lại việc chỉnh sửa đó nhằm giúp mình nên ứng hợp với Ðức Kitô (x.Rm 8, 29), Ðấng mà tu sĩ chọn làm Thầy và làm Chúa của cuộc đời họ. Hay nói một cách khác, đời sống tu trì Công giáo là rập đời mình theo khuôn mẫu Chúa Kitô, họa lại những khía cạnh khác nhau của đời sống Chúa Kitô. Việc chỉnh sửa của tu sĩ Công giáo được biểu lộ cụ thể qua việc khấn và sống ba lời khuyên Tin Mừng là khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

Từ những kinh nghiệm trong đời sống tu trì, Thượng tọa Samôn Thích Minh Thành trình bày “Trải nghiệm cá nhân về đời sống chuẩn mực của một tu sĩ Phật giáo”. Thượng tọa khắc họa chân dung của tu sĩ Phật giáo dựa trên hai thuật ngữ “pháp” và “luật” của nhà Phật. Thượng tọa cũng nhấn mạnh tu sĩ Phật giáo không chỉ tu cho riêng mình nhưng trái lại phải dấn thân vào đời, hoàng truyền chánh pháp, làm lợi ích cho xã hội.

 

Thiên Mi (theo dcctvn.org)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm