Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một, 2017 18:13

Dòng Don Bosco dựng ngôi nhà nuôi trẻ nghèo

Sáng ngày 18.11.2017, tại Cộng thể Dòng Salêdiêng Don Bosco Cần Giờ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục GP Thái Bình đã chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà cho trẻ em nghèo và bị bỏ rơi. Nơi đây hiện tại đang nuôi dưỡng 30 em thuộc nhiều vùng miền khác nhau. ​

Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo
Don Bosco dung nha cho tre ngheo

Ảnh: Văn Quý

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm