Thứ Hai, 16 Tháng Mười, 2017 14:09

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn dâng thánh lễ tạ ơn

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Tân Giám mục Phụ tá TGP.TPHCM, đã dâng thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 15.10.2017 tại nhà thờ Chánh tòa Tổng Giáo phận. Đồng tế trong thánh lễ có cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân, các cha trong giáo phận, cùng cộng đoàn tham dự.​

Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay
Gm Louis Tuan dang thanh le mo tay

Tin ảnh: Đình Quý - An Định

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm