Thứ Năm, 03 Tháng Mười Một, 2016 15:04

Đức tân Tổng Giám mục Huế Giuse Nguyễn Chí Linh

Ngày 29.10.2016, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm TGM TGP Huế của Đức TGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng do đã đến tuổi nghỉ hưu, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, hiện đang là Giám mục giáo phận Thanh Hóa, làm Tổng giám mục Chánh tòa Tổng giáo phận Huế, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Thanh Hóa “trống tòa và tuỳ ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Đức TGM FX Lê Văn Hồng

Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng năm nay 76 tuổi, sinh ngày 30.6.1940 tại giáo xứ Trí Bưu, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Từ năm 1953-1957, ngài học Tiểu chủng viện Phú Xuân; 1957-1960, học tại trường Thiên Hựu (Huế); vào Giáo hoàng Học viện Piô X (Đà Lạt) năm 1961; thụ phong linh mục tại Trí Bưu ngày 21.12.1969. Ngài làm giáo sư chủng viện Hoan Thiện từ 1970-1973; đi du học Pháp từ 1999-2002. Năm 2005, Đức cha Phanxicô Xaviê được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá TGP Huế, và 7 năm sau đó, ngày 18.8.2012, làm TGM chánh tòa, kế nhiệm Đức TGM Stêphanô Nguyễn Như Thể nghỉ hưu theo Giáo luật. Từ năm 2013 đến 2016, Đức TGM FX. Lê Văn Hồng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐGMVN.

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, 67 tuổi, sinh ngày 22.11.1949 tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Học Tiểu chủng viện Nha Trang từ năm 1962-1967. Sau đó, ngài học tại trường Thiên Hựu (Huế), Chủng viện Chúa Chiên Lành, Giáo hoàng Học viện Piô X (Đà Lạt) và thụ phong linh mục ngày 30.12.1992 (thuộc GP Nha Trang). Từ 1995-2003, Đức cha du học Pháp và đậu tiến sĩ Triết học. Trở về nước, ngài làm giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Năm 2004, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa Thanh Hóa, kế vị Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Đầu tháng 10.2016, ngài được bầu làm Chủ tịch HĐGMVN, nhiệm kỳ 2016-2019.

Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, GP Thanh Hóa hiện có hơn 145 ngàn tín hữu Công giáo, 51 giáo xứ, 85 linh mục giáo phận và một linh mục dòng, hơn 170 nữ tu. TGP Huế có hơn 69 ngàn tín hữu Công giáo, 82 giáo xứ, 103 linh mục giáo phận và 32 linh mục dòng, 237 tu huynh và 1.064 nữ tu.

(LG)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm