Thứ Tư, 02 Tháng Mười Một, 2022 18:24

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm hai tân Giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam

 

Ngày 29.10.2022, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Ðaminh Ðặng Văn Cầu - Giám đốc Ðại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Thái Bình, kế vị Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, đã tới tuổi nghỉ hưu. Sau đó 3 ngày, ngày 1.11.2022, Ðức Thánh Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm linh mục Giuse Bùi Công Trác - Giám đốc Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận TPHCM, hiệu tòa Arsennaria.

 

 

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN ĐỆ

- Sinh ngày 15.1.1946 tại Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, thuộc Tổng Giáo phận Huế.

- 1965-1968: Học Triết học tại Hồng Kông.

- 1970-1974: Học Thần Học tại Giáo Hoàng học viện Ðà Lạt.

- Ngày 15.8.1965: Khấn trong dòng Salesien Don Bosco.

- Ngày 17.12.1973: Được truyền chức linh mục, dòng Salesien Don Bosco.

- 1976-1979: Cha giáo Nhà Tập của dòng Salesien Don Bosco.

- 1979-1991: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hiệp, giáo hạt Thủ Ðức, Tổng giáo phận TPHCM.

- 1992-1997: Bề trên Giám tỉnh dòng Salesien Don Bosco Việt Nam.

- 1997-2000: Giám đốc Học viện Thần học Salesien Don Bosco.

- 2000-2005: Giáo sư Ðại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội.

- 29.11.2005: Được Đức thánh cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, hiệu tòa Ammaedara.

- Ngày 18.1.2006: Được truyền chức giám mục tại nhà thờ Chánh tòa Bùi Chu, do Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm chủ phong, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và Đức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể cùng phụ phong; khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi các linh hồn” (Da Mihi Animas).

- Ngày 25.7.2009: Được Đức Thánh Cha Bênêdict XVI bổ nhiệm làm Giám mục chánh tòa giáo phận Thái Bình.

- Ngày 1.9.2009: Tựu chức Giám mục chánh tòa giáo phận Thái Bình.

- Ngày 29.10.2022: Được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận cho từ nhiệm.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã đảm nhiệm các trách vụ:

- 2007-2010: Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

- 2010-2019: Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC ĐAMINH ĐẶNG VĂN CẦU

- Sinh ngày 17.7.1962 tại giáo xứ Lương Đống, xã Đông Giang (nay là xã Hà Giang), huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình.

- 1971-1982:  Tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức.

- 1982-1989: Giúp việc tại Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình.

- 1989-1995: Học tại Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội.

- Ngày 9.3.1996:  Được truyền chức linh mục tại giáo phận Thái Bình.

- 1996-2000: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình.

- 2000-2005: Du học tại Institut Catholique de Paris, nước Pháp; tốt nghiệp học vị Cao học Mục vụ Huấn giáo.

- 2006-2009: Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Thái Bình.

- 2009-2014: Chánh xứ giáo xứ Văn Lăng, giáo phận Thái Bình.

- 2014-2017: Đại diện Giám mục miền Hưng Yên kiêm Hạt trưởng giáo hạt Đông Hưng Yên, Chánh xứ giáo xứ Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, giáo phận Thái Bình.

- Từ năm 2017 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Tâm, giáo phận Thái Bình.

 

TIỂU SỬ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIUSE BÙI CÔNG TRÁC

- Sinh ngày 5.5.1965 tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), thuộc giáo xứ Chánh Tòa, giáo phận Đà Lạt.

- Từ năm 1993-1999: Học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- Ngày 30.6.1999: Chịu chức linh mục tại nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn, thuộc linh mục đoàn TGP TPHCM.

- Từ năm 1999-2003: Linh mục phụ tá giáo xứ Thủ Thiêm, TGP TPHCM.

- Từ năm 2003-2004: Phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

- Từ năm 2004-2010: Du học tại Ý, văn bằng Tiến sĩ ngành Giáo huấn xã hội Công giáo tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana - Rome.

- Từ năm 2010-2016: Phó Giám đốc Học viện Quốc tế Truyền giáo Thánh Phaolô Tông Đồ, trực thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

- Từ năm 2010-2013: Phó Chủ tịch Hội Liên Tu sĩ Rome.

- Từ năm 2013-2016: Chủ tịch Hội Liên Tu sĩ Rome.

- Từ năm 2016 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm