Thứ Sáu, 30 Tháng Tám, 2019 16:45

Gặp gỡ loan báo Tin Mừng toàn quốc

 

Ủy ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức chương trình hội thảo từ ngày 21 đến 23.8.2019 với chủ đề: “Ðược rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới” tại Ðại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, giáo phận Vinh. Tham dự có Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin Mừng, trưởng ban tổ chức; cha Ðaminh Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy ban; các cha trưởng và phó ban Loan báo Tin Mừng của các giáo phận; tu sĩ nam nữ đến từ nhiều dòng tu và hiệp hội trên cả nước.

Phát biểu trong phần khai mạc, Ðức cha Anphong nói đến tầm quan trọng của Tông thư Maximum Illud do Ðức Bênêđictô XV công bố năm 1919 về việc truyền bá đức tin trên khắp thế giới, ngài mời gọi các tham dự viên làm sao có những sáng kiến trong Tháng Truyền Giáo ngoại thường (tháng 10.2019) do Ðức Thánh Cha Phanxicô phát động. Bên cạnh đó, ngài cũng gợi ý các tham dự viên đóng góp những sáng kiến cho công tác loan báo Tin Mừng tại Việt Nam.

Ðể mở đầu cho chuỗi hoạt động chính, Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long trình bày đề tài “100 năm sau, đọc lại Tông thư Maximum Illud”. Ngài đã phác họa những điểm nhấn quan trọng trong Tông thư này làm tiền đề cho những hoạt động liên quan đến sứ mạng loan báo Tin Mừng ngày nay tại Việt Nam. Hai trụ cột quan trọng được Tông thư nhắc đến là tư cách của người làm công tác truyền giáo và những phương thế tham gia sứ mạng truyền giáo. Ðối với những người làm việc truyền giáo, Maximum Illud nhấn mạnh khái niệm “bề trên truyền giáo”, đề nghị phải tránh óc cục bộ, độc quyền và tránh tìm kiếm lợi lộc vật chất; gương thánh thiện trước giáo hữu và tấm lòng bác ái của nhà truyền giáo đối với anh chị em lương dân; vai trò của việc đào tạo hàng giáo sĩ bản quốc và sự thủ đắc kiến thức đạo đời của nhà truyền giáo. Ðối với phương thế tham gia sứ mạng truyền giáo, Tông thư đề cập đến sự tham gia của anh chị em giáo hữu. Giáo dân có thể góp phần mình vào công tác truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, bằng việc nuôi dưỡng ơn thiên triệu và đóng góp vật chất. Sau cùng, Ðức cha nhắc mọi thành phần phải có những hành động thiết thực đối với việc loan báo Tin Mừng, tránh tình trạng thờ ơ hoặc hô khẩu hiệu rồi không thực hiện những chương trình đã hoạch định.

Cha Ðaminh Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy ban Loan Báo Tin Mừng chia sẻ đề tài “Khám phá những động năng loan báo Tin Mừng trong các thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam các năm 1980, 2001 và hậu Ðại hội Dân Chúa 2010”. Cha Giêrônimô Nguyễn Ðình Công, Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam cũng thuyết trình chủ đề “Dự thảo về việc thiết lập Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Việt Nam”. Bài nói chuyện này cho thấy lợi ích và sự cần thiết phải thành lập các hội này tại Việt Nam trong bối cảnh đã có nhiều hội đoàn truyền giáo hiện diện tại các địa phương và giáo phận. Cuối cùng, cha đưa ra tiến trình thành lập và hoạch định cơ cấu tổ chức khi thiết lập. Cha GB. Trương Thành Công có chia sẻ “Vài góp ý về kế sách truyền giáo” được tích lũy qua hoạt động truyền giáo thực địa. Theo cha, trong việc loan báo Tin Mừng, giáo dân luôn là lực lượng nòng cốt.

Sau mỗi phần phát biểu, thuyết trình, tham dự viên cũng trao đổi, sẻ chia, bàn sâu hơn vấn đề đang thảo luận. Cuối cùng, Ðức cha chủ tịch đã đúc kết buổi hội thảo.

Thu Huyền

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm