Thứ Sáu, 10 Tháng Năm, 2019 16:05

Giải đáp chính thức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích

 

ÐỌC THÊM TÊN CỦA VỊ THÁNH TRONG KINH NGUYỆN THÁNH THỂ III

Câu hỏi: Trong phần chuyển cầu của Kinh nguyện Thánh Thể III, chúng ta đọc thấy cụm từ “cùng với thánh T” (rồi tới dấu ngoặc đơn mở và đóng với dòng chữ đỏ bên trong như sau “tên thánh kính trong ngày hay thánh bổn mạng”). Những từ này nên được diễn giải thế nào? Có phải đề cập đến vị thánh kính trong ngày hay thánh bổn mạng không? Có được đề cập như thế ngay cả vào Chúa nhật hoặc vào những ngày lễ long trọng hơn không? Một vị á thánh có thể được đề cập ở chỗ này không?

Trả lời: (a) Các từ được trích dẫn [như được ghi chú một cách đúng đắn] nằm trong ngoặc đơn; do đó, việc muốn đề cập đến tên thánh mừng kính trong ngày hoặc tên vị thánh bảo trợ hay không được coi là tùy chọn. Tuy nhiên, không nên thường xuyên bỏ qua mà không đọc gì cả, bởi vì việc đề cập đến tên các thánh như thế bổ sung một điều gì đó cụ thể / đặc biệt  liên quan đến những người tham dự phụng vụ, địa điểm, và hoàn cảnh ở đó. (b) Vì vậy, có thể luôn luôn đề cập đến tên các vị thánh kính trong ngày hoặc tên của vị thánh bổn mạng, ngay cả khi thánh lễ nhằm tôn vinh thánh nhân bị cản trở, và đề cập thậm chí vào cả thánh lễ Chúa nhật và vào những ngày trọng thể hơn. Có những điều kiện đặc biệt của dân chúng và địa phương nơi cử hành đôi khi có thể khiến chúng ta chọn lựa cách bỏ qua mà không cần đọc tên vị thánh, ví dụ, nếu đề cập đến một vị thánh ít được biết đến mà có thể khiến dân chúng bối rối và lúng túng. Vị chủ tế phải luôn canh chừng, đừng áp đặt lòng sùng mộ của cá nhân mình lên các tín hữu. (c) Những gì đã nói về các vị thánh thì cũng được áp dụng cho á thánh, nhưng chỉ nên thực hành tại những nơi và theo các cách thức đã được thiết định bởi luật pháp mà thôi (x. CIC [1917] 1277, 2): Notitiae 14 [1978] 594-595, no. 17).

 

HÁT KINH LẠY CHIÊN THIÊN CHÚA

Câu hỏi: Theo chỉ dẫn của Nghi thức Thánh lễ, phải đọc hay hát kinh Chiên Thiên Chúa (Agnus Dei) bao nhiêu lần?

Trả lời: Thời điểm đọc/ hát Kinh Chiên Thiên Chúa “Agnus Dei” là đi kèm với việc bẻ bánh thánh cho đến khi một mẩu bánh nhỏ được bỏ vào chén thánh (QCSL [1975] số 56e). Trong thực tế, hai tình huống sau cần được xem xét: (a) Nếu chỉ có một chủ tế hoặc chỉ có ngài với một vài vị đồng tế hiện diện, việc bẻ bánh bấy giờ được thực hiện khá nhanh. Thông thường, Kinh Chiên Thiên Chúa “Agnus Dei” được đọc hoặc hát ba lần, như được chỉ ra trong Nghi thức Thánh lễ [1975] số 131, là đủ để đi kèm với nghi lễ bẻ bánh này; (b) Trong trường hợp có nhiều vị đồng tế hoặc việc bẻ bánh phải mất một thời gian dài, Kinh Chiên Thiên Chúa “Agnus Dei” có thể được lặp lại cho đến khi hoàn tất việc bẻ bánh theo như chữ đỏ trong Nghi thức Thánh lễ [1975] số 131: “Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lập lại nhiều lần ‘Lạy Chiên Thiên Chúa’ nhưng lần cuối cùng vẫn kết ‘xin ban bình an cho chúng con’;  và theo chỉ thị của QCSL [1975] số 56e: “Kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa”: đang khi bé bánh thánh và bỏ một phần vào chén thánh thì ca đoàn hay ca viên thường hát đối đáp hay đọc lớn tiếng Kinh Chiên Thiên Chúa, và giáo dân đáp lại. Kinh này có thể được lặp đi lặp lại, bao lâu còn cần để kèm theo việc bẻ bánh. Lần cuối cùng được kết thúc bằng câu “Xin ban bình an cho chủng con”(Notitiae 14 [1978] 306, no. số 8).

 

KHĂN PHỦ CHÉN

Câu hỏi: Ở rất nhiều nơi, khăn phủ hầu như không bao giờ được sử dụng để phủ lên chén được chuẩn bị ở bàn phụ (bàn đồ lễ) trước thánh lễ. Liệu gần đây, có quy chế nào được ban hành xác định việc bỏ sử dụng khăn phủ chén không?

Trả lời: Không có quy chế nào như vậy, thậm chí trong thời gian gần đây, làm thay đổi nội dung của QCSL [1975] số 80c: “[Trên bàn phụ: chén lễ, khăn thánh, khăn lau chén, và, tùy nghi, tấm đậy chén: đĩa thánh và nếu cần các bình thánh có đựng bánh lễ cho linh mục, các thừa tác viên và giáo dân rước lễ; bình nước và bình rượu, trừ khi giáo dân đưa lên tẫt cả các vật này lúc dâng lễ; đĩa hứng khi cho giáo dân rước lễ; và tất cả những gì cần thiềt để rửa tay]. Chén thánh có khăn phủ, và khăn phủ này có thể luôn là màu trắng” (Notitiae 14 [1978] 594, no. 16).

LM Giuse Phạm Ðình Ái, dòng Thánh Thể, SSS

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm