Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2019 21:57

Giải đáp chính thức của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích

 

PHẨM PHỤC MÀU ÐỎ

Câu hỏi: Vào ngày Chúa nhật lễ Lá, phẩm phục màu đỏ chỉ được sử dụng trong cuộc rước lá phải không?

Trả lời: Không. Màu đỏ là màu được sử dụng trong cả thánh lễ lẫn Giờ kinh Phụng vụ của toàn bộ ngày phụng vụ về Cuộc Khổ Nạn của Chúa, nghĩa là Chúa nhật lễ Lá, cụ thể là từ Kinh Chiều I cho đến Kinh Chiều II. Chúng ta cũng áp dụng tương tự như vậy cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh, trong đó màu đỏ là màu sắc cho cả Giờ kinh lẫn cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa (Notitiae 5 [1969] 403, no. 12).

 

ÐỆM ÐÀN

Câu hỏi: Có thể đệm đàn organ đang khi linh mục đọc Kinh nguyện Thánh Thể không?

Trả lời: Không được. QCSL [1975] số 12 nói rõ: Tính chất các phần dành cho vị chủ tọa; buộc linh mục phải đọc rõ ràng lớn tiếng, và buộc mọi người phải chăm chú lắng nghe. Vì thế, khi linh mục đọc các phần đó, không ai được đọc hay hát kinh nào khác, cũng không đươc đánh đàn hay chơi nhạc cụ nào khác. Ðây là một quy tắc rõ ràng, không có chỗ cho sự nghi ngờ, vì nó là một lời nhắc nhở về những thực hành sai lầm đã hết sức cản trở và giảm thiểu sự tham gia của đoàn dân vào phần trọng tâm này của thánh lễ (Notitiae 13 [1977] 94-95 , no. 2).

Cập nhật: “Bản chất các kinh nguyện “chủ toạ” buộc linh mục phải đọc rõ ràng, lớn tiếng, và buộc mọi người phải chăm chú lắng nghe. Vì thế, khi linh mục đọc các kinh này, không ai được đọc hoặc hát kinh nào khác, cũng không được đánh đàn hoặc chơi nhạc cụ nào khác” (QCSL [2002] số 32).

 

THÁNH LỄ NGOẠI LỊCH KÍNH VỊ THÁNH

Câu hỏi: Vào các ngày trong tuần của mùa Thường niên, có thể chọn cử hành thánh lễ về bất kỳ vị thánh nào không?

Trả lời: Ðược. QCSL [1970] số 316c nói: “Các ngày trong tuần thuộc Mùa Thường Niên, linh mục có thế chọn lễ về ngày trong tuần, hoặc lễ nhớ không bắt buộc nếu có, hoặc lễ vị thánh nào có tên trong sổ bộ các thánh ngày đó, hoặc lễ “cho các nhu cầu khác nhau” hoặc lễ “ngoại lịch”. Các thánh lễ ngoại lịch được liệt kê là những thánh lễ “kính nhớ những mầu nhiệm của Chúa, hoặc để kính Ðức Trinh Nữ Maria, một vị thánh nào đó, hay tất cả các vị thánh” (QCSL [1970], số 329c). Mặc dù số 316c dành ưu tiên nhất định cho những vị thánh được đề cập trong Sổ Bộ Các Thánh ngày đó, nhưng số 329c lại cho phép, như một lựa chọn theo lòng đạo đức của giáo dân, cử hành thánh lễ ngoại lịch về bất kỳ vị thánh nào hoặc tất cả các vị thánh. Các bản văn dùng cho các thánh lễ ngoại lịch được cử hành để tôn vinh các vị thánh được chọn phù hợp với số 4, tr. 514 của Sách lễ Rôma “Missale Romanum” (RM: Lễ riêng các thánh, Dẫn nhập số 4): Notitiae 10 (1974) 145, no. 2. 322a.

Cập nhật: Phần “Thánh lễ ngoại lịch” trong phiên bản tiếng Việt [1992] của cuốn Sách lễ Rôma ấn bản 1975 nằm từ trang 971-995.

 

ÐỌC CÔNG THỨC CẦU CHO NGƯỜI QUÁ CỐ

Câu hỏi: Khi nào thì công thức đặc biệt cầu cho người qua đời trong Kinh nguyện Thánh Thể (KNTT) II và III có thể được sử dụng?

Trả lời: Nguồn gốc của câu hỏi này phát xuất từ cụm từ chữ đỏ được ghi trong Kinh Nguyện Thánh Thể III: “Khi lời cầu nguyện này được sử dụng trong “Thánh lễ cho người qua đời. . .” (x. “Preces eucharisticae et Praefationes,” Vatican Polyglot Press, 1967, p. 35). Chữ đỏ này đã được làm sáng tỏ trong Nghi thức Thánh lễ mới (QCSL [1970] số 322b): “ Khi làm lễ [với bài lễ] cầu cho một người quá cố, có thể thêm công thức riêng đã trù liệu ở chỗ có ghi sẵn, nghĩa là trước kinh “Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa...” Do đó, việc thêm công thức này cầu cho người quá cố có thể được áp dụng trong bất kỳ thánh lễ nào được cử hành [với bài lễ] cầu cho người đã qua đời mà nhận được sự tưởng nhớ cách đặc biệt (tức lễ an táng hay giỗ đầu chẳng hạn). Mục đích của luật này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi QCSL [1970] số 316, nghĩa là linh mục phải biết  kiềm chế bằng việc chỉ làm lễ [với bài lễ] cầu cho các tín hữu đã qua đời cách chừng mực thôi (Quả thật, trong thánh lễ nào cũng cầu cho người sống và kẻ chết, và trong mỗi Kinh Nguyện Thánh Thể  thì đều có nhớ đến những người quá cố rồi): Notitiae 5 (1969) 325, no. 4.

 

LM Giuse Phạm Ðình Ái, dòng Thánh Thể, SSS chuyển ngữ

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm