Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Một, 2015 20:13

Giáo phận Bà Rịa có Đức Giám mục Phó

Ngày 27.11.2015, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám mục Phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa.

Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, hiện là Tổng Đại diện giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh ngày 02.01.1952 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo học Tiểu Chủng viện Sài Gòn từ năm 1961 đến 1971, rồi học Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt từ 1971 đến 1977. Thầy Sơn được thụ phong linh mục ngày 31.12.1980 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 2005, khi giáo phận Bà Rịa được tách từ Xuân Lộc, cha Sơn thuộc giáo phận duyên hải này.

Đức tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Sau khi thụ phong linh mục, cha Nguyễn Hồng Sơn lần lượt làm cha sở giáo xứ Bình Sơn trong 10 năm (1981-1991), rồi 10 năm làm cha sở giáo xứ Phước Lễ (1991-2001), đồng thời làm Quản hạt Bà Rịa trong 7 năm (1994-2001).

Từ Năm 2001 - 2006, cha sang Pháp du học và đậu Cao học Thần học Tín lý tại Đại học Công giáo Paris. Trở về, cha Nguyễn Hồng Sơn làm Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Tôma ở Bà Rịa, đặc trách thường huấn cho hàng giáo sĩ trong giáo phận. Cha cũng là thành viên Ủy ban Giáo lý đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Từ năm 2009, cha làm Tổng Thư ký Hội đồng linh mục giáo phận Bà Rịa và năm 2011 được bổ làm Tổng Đại diện.

Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phụ giúp Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, năm nay 73 tuổi, và sẽ kế nhiệm khi giáo phận trống tòa.

Giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005 và hiện có 254.302 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.427.024 dân, với 84 giáo xứ, 107 linh mục giáo phận và 65 linh mục dòng, 282 tu huynh, 517 nữ tu và 72 đại chủng sinh.

CGvDT

Đức Tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trong một buổi thường huấn linh mục trẻ GP Bà Rịa

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm