Góc nhỏ nhà đạo
Để càng gắn bó với Giáo hội hơn

Để càng gắn bó với Giáo hội hơn

Trưa Chúa nhật, cả nhà mình sum họp. Cháu Bin 12 tuổi khoe với ông bà ngoại, buổi học sáng nay thi Giáo Lý tại nhà thờ Nam Hòa cháu trả lời đủ ba câu hỏi. Câu thứ nhất: Giáo dân là gì ? câu thứ hai: Giám mục là gì ? Và câu thứ ba: Đức Tổng Giám mục của Giáo phận thành phố hiện nay tên là gì?

Giáo xứ có cần tổng kết

Giáo xứ có cần tổng kết Mùa Xuân mới đang trở về trên quê hương Việt Nam. Nhiều cơ quan, đoàn thể xã hội đang bước vào tổng kết cuối năm. Nhiều giáo xứ, đoàn thể Công giáo cũng đang thu thập số liệu, thống kê, ghi nhận những việc đã làm và dự định những việc sẽ làm trong năm mới...

Lộc đầu Năm Mới

Lộc đầu Năm Mới Đức cha đặc trách Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhắn nhủ những người làm báo: “Cần phải thông rồi mới truyền được, và truyền đi thì cũng phải cho thông”. Đức cha còn nhấn mạnh, ngài cũng đang tìm hiểu, học hỏi cho thông để phải biết truyền thế nào cho đạt.