Thứ Sáu, 25 Tháng Tám, 2017 17:54

HAI TIN VUI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 Lúc 17 giờ hôm nay, thứ Sáu 25.8.2017 (11 giờ giờ Rome, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh và tân Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên như sau:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiệu tòa Catro.

Ngài cũng bổ nhiệm Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, làm Giám mục Phó quyền kế vị giáo phận này.

Giám mục Giuse Trần Văn Toản                                                      Louis Nguyễn Anh Tuấn

* TIỂU SỬ ÐỨC TÂN GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN:

Sinh tại Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 26.12.1962. 

Từ năm 1969 – 1979: Học tại các trường Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn

Từ năm 1979 – 1984: Học Đại học Tổng hợp (Khoa học tự nhiên) TP.HCM, Khoa Toán-Tin học, tốt nghiệp Cử nhân Toán - Tin học

Từ năm 1993 – 1999: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và thụ phong linh mục ngày 30.6.1999. 

Châm ngôn đời linh mục: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18).

Từ năm 1999 – 2001: Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. 

Từ năm 2001 – 2006: Du học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình.

Năm 2006: Học Đại học Gregoriana - Roma, về Đào tạo ơn gọi.

Từ năm 2006 – 2014: Về nước làm việc tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, đồng thời là Giáo sư các môn Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Đồng hành thiêng liêng, tại Học viện Mục vụ Tổng giáo phận và các Học viện Dòng tu.

Từ năm 2007 – 2013: Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự Bị Đại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM

Từ năm 2007: Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM; Thư ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

Từ năm 2009: Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn)

Từ năm 2014: Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Châm ngôn Giám mục : "Lạy Chúa, con đây" (Isaia 6,8)

 

*TIỂU SỬ ÐỨC GIÁM MỤC PHÓ GÍAO PHẬN LONG XUYÊN GIUSE TRẦN VĂN TOẢN

Sinh ngày 07.4.1955 tại Quảng Nam

Rửa Tội 14.4.1955 - tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Rước Lễ Lần Ðầu 08.12.1961 tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1. Thêm Sức 26.12.1965 - tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới

Từ năm 1966 - 1970 : Học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Ðốc. 1970 - 1974 : Học tại tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên. 1974 - 1975 : Học Triết Học tại Ðại Chủng Viện Tôma Long Xuyên. 1975 - 1976 : Học Triết Học tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên. 1976 - 1977 : Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên. 1977 - 1979 : Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới. 1979 - 1980 : Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên. 1980 - 1988 : Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

Ngày 28.11.1988 Chịu chức Phó Tế do Ðức Cha GB. Bùi Tuần. 1988 - 1992 : Thi hành tác vụ Phó Tế tại Giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

Ngày 16.1.1992 : Chịu chức Linh Mục do Ðức Cha GB Bùi Tuần.

Từ năm 1992 - 1999 : Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới.

Từ năm 1999 - 2000 : Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila Philippine

Từ năm 2000 - 2005 : Học tại Ðại Học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ về Giáo Dục

Từ năm 2006 - 2014 : Phục vụ tại Tòa Giám Mục Long Xuyên, Phụ trách dự tu giáo phận kiêm Giám Ðốc Trung Tâm Mục Vụ giáo phận. Ðiều phối sinh hoạt của các Ủy Ban và các Ban trong giáo phận. Ðiều hướng các đoàn thể đạo đức, Giáo sư môn Truyền Giáo Học tại Ðại Chủng Viện Thánh Quý.

Ngày 5.4.2014 : Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm