Thứ Sáu, 29 Tháng Năm, 2015 22:25

Hình ảnh nhà Cầm Quyền Việt Nam mà dân hôm nay mộ mến

Xin gọi tắt là Ngài.

1. Ngài không vô thần, không cần thuộc về tôn giáo nào, nhưng ngài có tín ngưỡng. Ngài tin có Đấng thiêng liêng luôn thấu suốt mọi sự. Ngài tin có thưởng phạt đời sau. Tín ngưỡng đó giúp cho lương tâm sống trách nhiệm. Dân tin một người như vậy.

Phái đoàn Chủ tịch nước đến mừng thọ ĐGM GB Bùi Tuần

2. Ngài xác tin một cách khiêm nhường ngài mắc nợ với dân. Vì thế, ngài không thể không lo lắng trước cảnh phân hóa giàu nghèo. Người nghèo còn đông. Họ đóng góp rất nhiều cho Đất Nước, trong thời bình, và nhất là trong thời chiến.

3. Ngài lo cho Đạo Hiếu được phát triển, coi Đạo Hiếu là một giá trị cao quý của văn hóa Việt Nam. Hiếu với các bậc sinh thành, với các vị có công lập nước và giữ nước, với hồn thiêng đất nước, với Đấng Tạo Hóa.

4. Ngài luôn tôn trọng thế giới thần thiêng, coi đó là một bầu khí bồi dưỡng tâm linh con người Việt Nam.

Vì thế, trong việc xây dựng nông thôn mới, ngài sẽ chú ý đến các nơi thờ tự, các sinh hoạt tôn giáo và để ý đến sự cộng tác của các tôn giáo.

5. Ngài luôn đề cao các giá trị đạo đức: Vì thế, khi nhìn về khẩu hiệu dân giàu nước mạnh, ngài luôn nhắc đến giàu và mạnh không những về của cải vật chất, mà còn giàu và mạnh về các giá trị đạo đức và tâm linh.

6. Ngài luôn biết sáng tạo tốt trước những chuyển biến bất ngờ, nhờ những giờ phút suy niệm trước Đấng Tối Cao, và hương hồn các tiền nhân đã qua đời. Vì thế, ngài dành cho mình những thời gian tĩnh cần thiết. Người dân rất mộ mến nhà cầm quyền có đời sống nội tâm phong phú.

Long Xuyên ngày 27.01.2015

Giám mục GB Bùi Tuần

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm