Thứ Hai, 06 Tháng Ba, 2017 14:24

Hình ảnh thánh lễ an táng Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống diễn ra lúc 9g ngày thứ Hai 6.3.2017, do Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM Phaolô Bùi Văn đọc chủ tế; Đức Giám mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản giảng lễ.

Nghi thức tiễn biệt do Đức Giám mục Phó giáo phận Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn cử hành. Nghi thức hạ huyệt do Đức Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TPHCM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự.

(Ảnh do nhóm đặc phái viên của Báo Công Giáo và Dân Tộc gửi từ Phan Thiết)

An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
An táng Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm