Thứ Bảy, 23 Tháng Mười Hai, 2017 06:25

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM B

Lc 1,26-38

 

Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1.       Đọc trình thuật về việc sứ thần Gabrien truyền tin cho ông Dacaria ở Luca 1,5-25. So sánh với trình thuật về truyền tin cho Đức Maria ở Luca 1,26-38. Tìm ra ít nhất 3 điểm khác nhau trong hai trình thuật này.

2.       Sứ thần truyền tin cho Đức Maria ở đâu ? Lúc đó cô Maria đã về nhà chồng chưa ? Phải hiểu câu Lc 1,34 như thế nào ?

3.       Tại sao việc sứ thần Gabrien đến truyền tin cho Đức Maria lại cho thấy một Thiên Chúa  khiêm nhường ?

4.       Đọc lời chào của sứ thần ở Lc 1,28. Cho biết tại sao Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Con Thiên Chúa ?

5.       Trong bài Phúc âm này, Đức Maria có hai phản ứng đặc biệt trước lời của sứ thần. Cho biết hai phản ứng nằm ở hai câu nào ? Trước hai phản ứng đó, sứ thần làm gì ?

6.       Đức Maria có tin lời sứ thần không  (Lc 1,38)? Tin có loại trừ việc suy nghĩ, cân nhắc đắn đo không ?

7.       Đọc Lc 1,31-33. 35. Đây là khuôn mặt của Đấng Mêsia, Con Thiên Chúa. Bạn có thấy khuôn mặt này có nét gì đặc biệt không ?

8.       Sứ thần cho Đức Maria một dấu chỉ, điều này nằm ở câu nào? Tại sao cần một dấu chỉ ?

9.       * Để Con Thiên Chúa đi vào cuộc đời của mình, Đức Maria đã nói lời Xin Vâng. Xin Vâng là chấp nhận ý Thiên Chúa, dù mình không hiểu hết, và dù phải trả giá đắt. Bạn có kinh nghiệm Xin Vâng như vậy không ?

 

Trả lời

1.       Sứ thần Gabriel truyền tin cho ông Dacaria trong Đền thờ ở Giêrusalem, còn Mẹ Maria được truyền tin tại nhà riêng ở thành Nadarét. Ông Dacaria bị câm vì đã không tin lời sứ thần (Lc 1,20), còn Đức Mẹ đã tin (Lc 1,38.45). Ông Dacaria là người đặt tên cho con là Gioan (Lc 1,13), còn Đức Mẹ đặt tên cho con là Giêsu (Lc 1,31).

2.       Sứ thần truyền tin cho Đức Maria nơi nhà của Mẹ ở Nadarét, lúc đó Maria đã được đính hôn với ông Giuse, nhưng chưa về nhà chồng. Nguyên văn câu Lc 1,34 là: “Việc ấy sẽ xảy ra như thế nào, vì tôi không biết đàn ông?” Qua câu này có người hiểu là Đức Maria muốn giữ mình trọn đời đồng trinh. Thật ra có thể Đức Maria chỉ muốn hỏi sứ thần: vì Mẹ đang là một trinh nữ mới đính hôn, chưa về nhà chồng, chưa có quan hệ vợ chồng với Giuse, vậy Mẹ sẽ có con như lời sứ thần nói bằng cách nào?

3.       Thiên Chúa khiêm nhường vì Ngài sai sứ thần Gabrien đến hỏi ý và Ngài cần lời xin vâng của một cô trinh nữ vùng quê Nadaret, trước khi Ngài cho Con Một của Ngài làm người nơi cung lòng cô.

4.       Qua lời chào của sứ thần ở Lc 1,28 ta thấy Đức Maria là Đấng được đầy ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương một cách hết sức đặc biệt. Bởi đó Thiên Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Người Con Một của mình.

5.       Phản ứng thứ nhất là “rất bối rối” và không hiểu ý nghĩa lời chào của sứ thần (Lc 1,29). Phản ứng thứ hai là đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về cách thức mình sẽ sinh con (Lc 1,34). Trước cả hai phản ứng, sứ thần đều trả lời và soi sáng cho Maria hiểu.

6.       Đức Maria đã tin lời sứ thần khi đáp: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời sứ thần nói.” Mẹ đã tin sau khi đã suy nghĩ, đặt câu hỏi cho sứ thần, và được trả lời, soi sáng.

7.       Khi đọc Lc 1,31-33 ta thấy đây là khuôn mặt của đấng Mêsia mà dân Do-thái mong đợi. Đây là một vị vua, thuộc dòng dõi vua Đa-vít, được nhắc đến ở 2 Sam 7,12-17. Nhưng Lc 1,35 cho thấy Đấng ấy không chỉ là Mêsia mà còn là Đấng được thụ thai cách độc nhất vô nhị, bởi lẽ Thánh Thần, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên người mẹ là Đức Maria.

8.       Sứ thần cho Maria dấu chỉ ở Lc 1,36. Không phải vì sứ thần sợ Maria không tin, nhưng vì muốn nâng đỡ đức tin của Maria trước mầu nhiệm quá lớn.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm