Thứ Bảy, 09 Tháng Mười Hai, 2017 17:18

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B

Phúc âm Mc 1, 1-8

 

Lịnh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1.       Đức Giêsu được gọi là Đấng Kitô. Bạn có biết ý nghĩa của từ “Kitô” không? Tìm một từ đồng nghĩa với “Kitô”.

2.       Đức Giêsu được gọi là “Con Thiên Chúa” trong Mc 1,1. Khi nào Chúa Cha gọi Đức Giêsu là Con yêu dấu (đọc Mc 1,11; 9,7)? Quỷ có biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa không (đọc Mc 3,11; 5,7)? Trong Phúc âm Máccô, ai là người cuối cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (đọc Mc 15,39)?

3.       Đọc Mc 1,2-3 và cho biết sứ mạng của Gioan Tẩy giả là gì.

4.       Đọc Mc 1,4-5 và cho biết công việc chính của Gioan trong hoang địa là gì.

5.       Đọc Mc 1,4-5 và cho biết người dân khắp vùng Giuđê và Giêrusalem muốn gì khi ào ào tuôn đến với ông Gioan trong hoang địa ?

6.       Cứ đến mùa Vọng chúng ta lại gặp khuôn mặt của Gioan Tẩy giả. Trong Phúc âm Máccô, hình ảnh ông Gioan có nổi bật không (đọc 1,6-9. 14; 2,18; 6,14-25; 8,28; 11,30.32)?

7.       Ông Gioan mặc giống ai trong Cựu ước (xem 2 Vua 1,8) ? Ăn châu chấu và mật ong có ý nghĩa gì?

8.       Đọc Mc 1,7-8. Đây là lời giảng của Gioan cho những người tuôn đến với ông. Bạn có thấy Gioan nói về chính mình không ? Ông mô tả Đấng đến sau ông là người thế nào?

Gợi ý suy niệm:

1.  Theo bạn, để làm chứng về Chúa Giêsu cho con người hôm nay, chúng ta có cần sống trong hoang địa và ăn mặc như Gioan không?  

2. Đời sống của người Kitô hữu phải thế nào để có thể đưa con người hôm nay gặp Chúa? Cụ thể trong Mùa Vọng này, tôi muốn quyết tâm sửa đổi điều gì?

 

GỢI Ý TRẢ LỜI

1.       Đấng Kitô có nghĩa là Đấng được (Thiên Chúa) xức dầu. Người được xức dầu là người được Thiên Chúa tuyển chọn để thi hành một sứ mạng của Thiên Chúa. Từ đồng nghĩa với “Kitô” là “Mêsia”.

2.       Chúa Cha gọi Đức Giêsu là Con khi Đức Giêsu chịu phép rửa bởi ông Gioan (Mc 1,1) và khi Đức Giêsu được hiển dung trên núi (Mc 1,7). Quỷ cũng biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (Mc 3,11; 5,7). Viên đại đội trưởng là người cuối tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (Mc 15,39).

3.       Dựa trên Mc 1,2-3, Gioan Tẩy giả là sứ giả được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đức Giêsu. Sứ mạng của ông là kêu mời mọi người chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu đến.

4.       Dựa trên Mc 1,4-5, ông Gioan ở trong hoang địa, kêu gọi người ta đến với ông và chịu phép rửa của ông ở sông Gio-đan.

5.       Mọi người từ khắp miền Giuđê và Giêrusalem đã đáp lời Gioan. Họ kéo đến với ông để thú tội và lãnh nhận phép rửa của ông. Khi làm những việc này, họ muốn bày tỏ lòng hối cải hầu được ơn tha tội. Như thế họ thực sự muốn dọn đường sửa lối cho Chúa đến. 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm