Chủ Nhật, 17 Tháng Mười Hai, 2017 08:09

HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B

Ga 1,6-8.19-28

 

Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Đọc các câu Gioan 1,7-8. 15. 19. 32. 34. Xin cho biết công việc chính của Gioan Tẩy Giả là gì?

2. Đọc Ga 1,7 và 1, 31. Bạn thấy hai câu này có gì khác không?

3. Khi ông Gioan làm phép rửa thu hút dân chúng, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra về ông Gioan. Bạn có nhận xét gì về những câu người ta hỏi ông Gioan, và các câu trả lời của ông (đọc các câu 19-21)?

4. Câu 22 là một câu gặng hỏi, để Gioan buộc phải trả lời. Dựa trên câu trả lời của Gioan ở câu 23, bạn thấy Gioan tự nhận mình là ai?

5. Câu 25 là một câu vặn hỏi của phái đoàn về quyền làm phép rửa của Gioan. Nhưng Gioan đã trả lời bằng cách nói lên khuôn mặt của Đức Giêsu (các câu 26-27). Đâu là những nét của khuôn mặt đó?

6. Đọc sách Công vụ 18,25; 19,3-4. Theo ý bạn, ảnh hưởng của ông Gioan sau này có còn mạnh không ở vùng Êphêsô?

7. “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (câu 26). Ông Gioan cũng nhận mình không biết (cc. 31 và 33). Khi nào Gioan mới nhận biết Đức Giêsu (cc. 32-34)?

8. Đọc Ga 1,15 và 1,30. Hai câu này có khó hiểu không? Bạn hiểu chúng như thế nào?

 

GỢI Ý SUY NIỆM:

Đọc toàn bộ bài Phúc Âm hôm nay, và tìm những chi tiết trong đó cho thấy ông Gioan Tẩy

Giả là người đã hoàn toàn xóa mình để làm chứng cho Đức Giêsu (xem thêm Ga 3,25-30).

Chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ 21, học được gì từ gương của Gioan?

 

GỢI Ý TRẢ LỜI:

1/ Công việc chính của Gioan là làm chứng cho Đức Giêsu.

2/ Ít nhất có một điểm khác biệt. Ở Ga 1,7 : nhờ lời chứng của Gioan mà mọi người tin vào Đức Giêsu là ánh sáng; còn ở Ga 1,31: nhờ phép rửa của Gioan mà dân Ítraen tin vào Đức Giêsu. Như thế tầm ảnh hưởng của Gioan ở Ga 1,7 có vẻ rộng hơn ở Ga 1,31.

3/ Các câu hỏi của phái đoàn từ Giêrusalem xuống thì khá gay gắt. Các câu trả lời của Gioan là những câu phủ nhận dứt khoát, càng lúc càng ngắn hơn.

4/ Dựa trên câu 23, ta thấy Gioan nhận mình chỉlà tiếng kêu trong hoang địa, mời gọi dân Ítraen sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, nghĩa là hoán cải và đổi đời.

5/ Trong hai câu 26 và 27, Gioan cho thấy khuôn mặt của Đức Giêsu. Đó là một Đấng đang ở giữa họ nhưng họ không nhận ra, một Đấng đến sau ông nhưng lại cao trọng hơn ông gấp bội, vì ông không xứng đáng làm đầy tớ cởi quai dép cho Người.

6/ Khi Phaolô đến vùng Êphêsô, ông gặp những môn đệ chỉbiết đến phép rửa của Gioan Tẩy Giả thôi (Cv 19,3-4). Apôlô là một người giảng dạy hùng hồn về Đức Giêsu trong hội đường ở Êphêsô, nhưng chính ông cũng chỉmới chịu phép rửa của Gioan (Cv 18,25). Điều đó cho thấy lúc đó ở Êphêsô, ảnh hưởng của Gioan và các môn đệ của Gioan còn mạnh.

7/ Gioan Tẩy Giả nhận biết Đức Giêsu khi ông thấy Thần Khí từ trời ngự xuống và ở lại trên Đức Giêsu. Nhờ đó ông nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và là Đấng sẽlàm phép rửa trong Thánh Thần (Ga 1,32-34).

8/ Hai câu Ga 1,15 và Ga 1,30 khá giống nhau. Gioan Tẩy Giả nhìn nhận Đức Giêsu là đấng đến sau ông (nhỏ tuổi hơn ông), nhưng trổi hơn ông, vì có trước ông. Đức Giêsu nhỏ tuổi hơn Gioan, nhưng lại có trước Gioan, vì Ngài là Ngôi Lời đã hiện hữu từ vĩnh cửu (Ga 1,1-5). ■

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm