Thứ Sáu, 09 Tháng Sáu, 2017 11:01

Học thêm từ bài giảng lễ

Ngày... tháng 6 năm 2017.

Trong thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cha sở, vốn là cha giáo Đại Chủng viện, chia sẻ cho cộng đoàn phụng vụ một bài giảng ngắn gọn về tác động của Chúa Thánh Thần trên Hội Thánh. Nhân dịp này, ngài phân tích về kinh Tin Kính mà mọi người vẫn thường đọc. Trong bản kinh có một mệnh đề phụ quan trọng bổ túc cho những mệnh đề chính khác, đó là cụm từ “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”(BPĐCTT). Cha diễn giải, chúng ta vẫn đọc: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; (BPĐCTT) chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, (BPĐCTT) chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác; (BPĐCTT) xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; (BPĐCTT) lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; (BPĐCTT) ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết”.

Cha kết luận tất cả công trình cứu độ của Đức Kitô đều có Thánh Thần Thiên Chúa tác động và nhắn nhủ bản kinh Tin Kính anh chị em vẫn đọc cần hiểu theo ý đó.

Mình ngộ ra được nhiều điều và tự nhủ “miệng thì đọc, lòng phải suy” là vậy!

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm