Thứ Năm, 10 Tháng Mười, 2019 15:13

Kết thúc Đại hội Hội Ðồng Giám mục Việt Nam

 

Ðại hội Hội Ðồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIV đã bế mạc trong niềm vui cùng với giáo phận Hải Phòng mừng lễ Ðức Mẹ Mân Côi, quan thầy giáo phận và khánh thành Trung tâm Mục vụ vào sáng thứ Sáu ngày 4.10.2019.

 

Như CGvDT đã đưa tin trong số báo trước, Ðại hội HÐGMVN lần thứ XIV đã diễn ra từ ngày 30.9 - 4.10, với sự tham dự đông đủ các giám mục của 27 giáo phận. Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Ðại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam cũng hiện diện và trình bày Tự sắc “Các con là ánh sáng thế gian” (Vos estis lux mundi) của Ðức Thánh Cha Phanxicô, cũng như thông tin về mối quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam.

 

Ðại hội chúc mừng Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh, tân giám mục Chánh tòa giáo phận Ðà Lạt; đồng thời tri ân Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương, thành viên của HÐGM mới được Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức.

Trong những ngày Ðại hội, HÐGMVN đã thực hiện những việc sau:

- Bầu ban Thường vụ và Chủ tịch các Ủy ban trực thuộc HÐGMVN nhiệm kỳ 2019-2022.

- Soạn thảo và công bố Thư Chung gởi cộng đồng Dân Chúa về định hướng mục vụ trong ba năm tới (2020-2022).

- Quyết định Học viện Công giáo Việt Nam trực thuộc HÐGMVN và vị Viện trưởng của Học viện do HÐGM bổ nhiệm.

- Thảo luận việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam (1960 - 2020) và việc khánh thành Vương cung Thánh đường Ðức Mẹ La Vang, dự kiến vào năm 2020.

- Chấp thuận cho thử nghiệm ba năm văn kiện “Hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên” của Ủy ban Văn hóa.

- Phê chuẩn bản dịch tiếng K’Ho Sách Các Bài Ðọc thánh lễ Chúa nhật (Mùa Thường niên) và ba thánh lễ trọng (Lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình Máu Thánh và lễ Thánh Tâm).

- Trao đổi về việc sáp nhập giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh vào giáo tỉnh Huế.

- Bàn thảo về tiến trình xin phong thánh cho Ðức cha Lambert de la Motte, Ðức cha François Pallu, Ðức cha Jean Cassaigne cùng với các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa Thánh.

- Lắng nghe các giáo phận và các Ủy ban trực thuộc HÐGMVN chia sẻ một số vấn đề quan tâm như Ủy ban Giáo sĩ - Chủng sinh trình bày về Hội nghị các Ðại Chủng viện Việt Nam; Ủy ban Giáo dục Công giáo nói về sinh hoạt của Học viện Công giáo; Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày hoạt động truyền giáo và việc thành lập Các Hội Giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam; Ủy ban Mục vụ Di dân xin tiếp tục thử nghiệm văn kiện “Hướng dẫn Mục vụ Di dân” đến năm 2022; Ủy Ban Phụng tự thông báo việc in Sách Lễ Rôma và Sách Các Bài Ðọc; Ủy ban Tu sĩ đề cập đến việc nghiên cứu “Quy chế hoạt động của các dòng tu”.

HÐGM ấn định Hội nghị thường niên kỳ I/2020 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 24.4.2020.

 

*Ban Thường vụ HÐGMVN gồm:

- Chủ tịch: Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh.

- Phó Chủ tịch: Ðức cha Giuse Nguyễn Năng.

- Tổng thư ký: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

- Phó Tổng thư ký: Ðức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên.

*Phụ trách các Ủy ban trực thuộc HÐGMVN:

Giáo lý Ðức tin : Ðức cha Gioan Ðỗ Văn Ngân; Kinh Thánh: Ðức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản; Phụng tự: Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn; Nghệ thuật thánh: Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi; Thánh nhạc: Ðức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị; Loan báo Tin Mừng: Ðức cha Anphong Nguyễn Hữu Long; Giáo sĩ, chủng sinh: Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng; Tu sĩ : Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt; Giáo dân: Ðức cha Giuse Trần Văn Toản; Truyền thông xã hội: Ðức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước; Giáo dục Công giáo: Ðức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai; Mục vụ Giới trẻ, thiếu nhi: Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên; Văn hóa: Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân; Công lý - Hòa bình: Ðức cha Giuse Nguyễn Ðức Cường; Mục vụ Gia đình: Ðức cha Ðaminh Nguyễn Văn Mạnh; Bác ái Xã hội - Caritas: Ðức cha Tôma Vũ Ðình Hiệu; Mục vụ Di dân: Ðức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn;

*Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đặc trách Ðối thoại liên tôn và đại kết. 

 

(LG)

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm