Thứ Hai, 27 Tháng Tám, 2018 23:41

Khuyến khích các bà mẹ trẻ

Ngày …  tháng 8 năm 2018.

Ngày lễ kính thánh nữ Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo ở giáo xứ nọ cũng là dịp mừng 25 năm thành lập Hội (1993 - 2018). Việc mừng lễ thật long trọng và sốt sắng với cuộc rước tượng thánh nữ trước lễ đồng tế do cha Vinhsơn chủ sự. 

Cha chủ tế trưng dẫn hình ảnh bà mẹ của ông Maisen trong sách Xuất Hành, cùng bà mẹ góa thành Naim trong Tin Mừng; cả hai bà than khóc, đau buồn tưởng đã mất người con thì Chúa đã can thiệp. Điều này cho thấy tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa cao đẹp hơn tình cảm con người, kể cả tình mẫu tử. Bà thánh Monica dõi theo từng bước người con mình là Âutinh, cũng đã đổ biết bao nước mắt, bao lời khuyên dạy, có lúc đã ngã lòng, nhưng nhờ liên lỉ cầu nguyện, sống phó thác tin cậy, nên Chúa đã đưa người con trở về với bà. Đây là tấm gương cho các bà mẹ hôm nay trong việc chăm sóc, giáo dục, và phó dâng con cái lên Thiên Chúa quan phòng.

Trong phần kết thúc nghi thức nhận 10 hội viên mới, cha xứ chúc mừng và gợi ý các bà nên khuyến khích con gái, con dâu tham gia vào một đoàn thể phù hợp và hữu ích.

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm