Thứ Sáu, 27 Tháng Tư, 2018 13:55

Kinh bổn nhà đạo

Ngày… tháng 4 năm 2018.

Bài viết “Kinh mười bốn mối” của nữ tu Têrêxa Minh Thùy, dòng Đa Minh Rosa Lima (CGvDT 2152, trang 40) triển khai tinh thần “Thương người như thể thương thân” là lời khuyên quý giá trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nữ tu trình bày bản văn có vài chi tiết mới so với kinh bản cũ, cụ thể là thay vì dùng từ “kẻ” trong bản cũ thì thay bằng từ “người”, và thay đổi vài câu từ cho dễ hiểu hơn.

Đọc bản kinh này mình nhớ đến Chúa nhật tuần rồi đi dự thánh lễ ở một nhà thờ, một vị chức việc còn trẻ, cứ như thường lệ, sau thánh lễ là xướng kinh “Lạy Nữ vương Thiên đàng hãy vui mừng - Aleluia. . .”. Ông chỉ xướng được câu đầu để cả nhà thờ đọc tiếp, nhưng cũng không có nhiều người đọc trôi chảy hết cả bản kinh. Còn tại xứ nhà nội mình trước đây, trước lễ thứ nhất Chúa nhật dành cho người lớn, cả nhà thờ đều đọc bộ kinh Mười Điều Răn, Sáu Điều Luật Hội Thánh, Phúc Thật Tám Mối, rồi đến kinh Mười Bốn Mối, người lớn ai cũng đọc thông thuộc. Nhưng trước lễ thứ hai dành cho thiếu nhi thì lại không đọc, nên thiếu nhi ngày xưa - nay là các bậc cha mẹ - cũng không thuộc.

Có cách nào hay hơn để lưu giữ, truyền tụng những kinh bổn nhà đạo mình?

 

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm