Thứ Tư, 11 Tháng Ba, 2020 14:46

Kinh cầu ông thánh Giuse

 

Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội, sau các Kinh Cầu về Chúa Giêsu như: Kinh cầu Tên rất thánh Ðức Chúa Giêsu, Kinh cầu Trái tim cực thánh Ðức Chúa Giêsu, Kinh cầu chịu nạn; thì đến Kinh cầu Ðức Mẹ; rồi đến Kinh cầu thánh GiuseKinh cầu Các Thánh. Trong lịch phụng vụ, ngoài việc sắp xếp trong suốt năm kính nhớ mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa, Giáo hội dành trọn tháng 6 kính trái tim Ðức Chúa Giêsu, dành tháng 5 và tháng 10 kính Ðức Mẹ, và dành trọn tháng 3 để kính thánh Giuse. Với các thứ tự kinh cầu này và với lịch phụng vụ kể trên, chúng ta hiểu được vị trí quan trọng của thánh Giuse trong Mầu nhiệm Hội thánh. Vì thế, với trọn tâm tình yêu mến và lòng thảo hiếu của người con trong Giáo hội, chúng ta không thể bỏ qua mà không đọc Kinh cầu thánh Giuse với những tâm tình cậy trông dành cho ngài trong tháng 3 này.

Kết quả hình ảnh cho thánh giuse

 

Cấu trúc Kinh cầu thánh Giuse, ngoài phần đầu1 kêu cầu xin Chúa thương xót khi tuyên xưng đức tin vào mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, và phần cuối là lời nguyện riêng dành cho thánh Giuse, thì nội dung của kinh gồm ba phần: phần thứ nhất - ca tụng thánh Giuse dựa trên dữ liệu Kinh Thánh; phần thứ hai - ca khen các nhân đức của thánh Giuse; phần thứ ba - nêu cao mẫu gương thánh Giuse là đấng che chở gìn giữ mọi thành phần trong Giáo hội.

Ở phần thứ nhất, lời kinh nhắc lại gốc tích của thánh Giuse: Ngài là dòng dõi Ðavít, là hôn phu của Ðức Mẹ Chúa Trời, là đấng thanh tịnh gìn giữ Mẹ Maria đồng trinh, là cha nuôi Con Ðức Chúa Trời, là đầu thánh gia. Lời kinh mạc khải cho thấy Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse để cho Ðấng Cứu Thế được sinh ra như đã được tiên báo. Và thánh Giuse đã thực hiện các điều được tiên báo bằng tất cả lòng tin kiên vững và lòng mến yêu thẳm sâu.

Ở phần thứ hai, lời kinh giúp cho người đọc chiêm ngắm các nhân đức của thánh Giuse: Ngài rất tốt lành, thanh tịnh, khôn ngoan, kiên tâm, vâng lời - chịu lụy, ngay chính - tận trung, nhịn nhục, khó nghèo; ngài là mẫu gương cho các người thợ, mẫu mực về cách ăn nết ở trong nhà… Ðọc lời kinh đến đâu, mỗi người chúng ta như được soi vào tấm gương trong đến đó. Lời kinh một đàng ca ngợi thánh Giuse nhưng đàng khác lại là lời nhắc nhở cho chúng ta về từng nhân đức một. Không một câu kinh nào lại không làm chuyển lay cõi lòng người đọc và làm cho người đọc thán phục các nhân đức của thánh Giuse.

Ở phần thứ ba, lời kinh khuyến khích từng thành phần mà thánh Giuse thường hay gìn giữ và bảo trợ cách đặc biệt: Ngài gìn giữ những người sống đời khiết trinh, ngài là cột trụ mà mọi gia đình phải cậy nhờ, ngài an ủi những ai khốn khổ, ngài làm cho người đau bệnh được cậy trông, ngài phù hộ cho những ai đang hấp hối và đặc biệt hơn nữa ngài bảo trợ cả Hội Thánh. Với sức mạnh bảo trợ lớn lao như thế nên ma quỷ thấy ngài cũng phải khiếp sợ. Chúng ta có một vị thánh tuyệt vời, đầy thần lực như thế lẽ nào chúng ta lại không đến kêu xin ngài đoái thương phù giúp.

Các phần của lời kinh tác động tuyệt vời trên người đọc kèm theo hai phần xướng đáp đối xứng của kinh cầu. Nếu mỗi câu xướng của kinh cầu thay đổi theo nội dung, thì ở câu đáp chỉ có một câu duy nhất “cầu cho chúng con”. Lời kinh “cầu cho chúng con” như lời nài van thắm thiết dâng lên thánh cả Giuse khiến ngài không thể không động lòng trắc ẩn mà phù trợ cho chúng ta.

Phần chúng ta, chúng ta được hưởng lòng trông cậy và kho tàng đức tin này của Giáo hội, của các bậc tiền nhân, chúng ta cũng hãy biết nuôi dưỡng tâm tình ấy, để cậy nhờ lượng cả phúc đầy của thánh Giuse chúng ta sẽ làm vui lòng Chúa.

Xin hiệp ý với thánh Bênađinô Xiêna trong lời cầu nguyện của ngày lễ mừng kính thánh Giuse: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn thánh Giuse làm bạn cùng Ðức Mẹ Chúa Trời. Chúng con tôn kính mến yêu thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Chúng con xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

 

Nt. Maria Thérèse MINH THÙY, dòng Ðaminh Rosa Lima

___________________________________________

1. Xin Chúa thương xót chúng con. *Thưa: (lặp lại)

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. *Thưa: (lặp lại)

Xin Chúa thương xót chúng con. *Thưa: (lặp lại)

Chúa Kitô nghe cho chúng con. *Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Ðức Chúa Cha ngự trên trời là Ðức Chúa Trời thật.

*Thưa: Thương Xót Chúng Con (câu nào cũng thưa như vậy)

Ðức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Ðức Chúa Trời thật.

Ðức Chúa Thánh Thần là Ðức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Ðức Chúa Trời.

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm