Thứ Sáu, 03 Tháng Tám, 2018 14:16

“Linh hồn như ý”

Ngày...  tháng 7 năm 2018

Sau lễ chiều Chúa nhật, vợ mình kể cha sở rao có ý lễ xin cầu nguyện cho hai linh hồn người thân không cùng niềm tin, và trong kinh nguyện cha nêu là  “Hai  linh hồn như ý ”. Vợ nói như vậy xin lễ cho người ngoại vẫn được phải không?

Mình nhớ đến mẩu chuyện mới đọc trên một trang mạng Công giáo kể một cậu bé cũng đã hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxicô là cậu cầu nguyện cho người bố đã qua đời, nhưng ông chưa gia nhập Giáo hội, Chúa có nhận lời? Đức Giáo Hoàng trả lời đại ý, điều đó là chính đáng. Còn trong một lần giải thích cho lớp Giáo lý, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm có nêu, trong Kinh Nguyện Thánh Thể thứ  IV, phần cầu nguyện cho người quá cố ghi rõ: “... Và mọi người đã qua đời mà chỉ mình Chúa mới biết được lòng tin của họ”. Đức cha kết luận như vậy, người Công giáo xin lễ, đọc kinh cầu nguyện cho những người không cùng niềm tin, chưa gia nhập Giáo hội cũng không có gì trở ngại.

Một thắc mắc tuy nhỏ của vợ, nhưng cũng là dịp để mình suy đi nghĩ lại về việc sống đạo hôm nay. Có lắng nghe, thắc mắc và tìm hiểu sẽ giúp trưởng thành trong đức tin.

Người Lữ hành Emmaus

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm