Thứ Hai, 05 Tháng Mười Hai, 2022 18:51

Linh mục Giuse Tiến Lộc được Chúa gọi về

 

Cha Giuse Nguyễn Văn Lộc (Tiến Lộc), dòng Chúa Cứu Thế, đã về với Chúa vào lúc 14g45 ngày 5 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 79 tuổi.

 

 

 

Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

và Gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

 

CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỘC (TIẾN LỘC), C.Ss.R

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1943

Tại Hà Nội

Khấn Lần đầu: 2.7.1965

Lãnh sứ vụ Linh mục: 1.8.1972

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14g45 ngày 5 tháng 12 năm 2022,

tại bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông,

sau 79 năm làm con Chúa trên dương thế,

57 năm khấn dòng và 50 năm linh mục.

 

Nghi thức tẩn liệm và thánh lễ cử hành

lúc 6g, thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022,

tại tu viện DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

 

 Thánh lễ An táng sẽ cử hành

lúc 6g, thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022,

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3.

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin khác
Xem thêm