Thứ Tư, 01 Tháng Ba, 2017 21:15

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Vũ Duy Thống

Nghi thức tẩn liệm Đức cha Giuse Vũ Duy Thống do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên Giám mục Phú Cường, chủ sự vào tối ngày 1.3.2017. Sau đó linh cữu của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống được quàn tại Tòa Giám mục giáo phận Phan Thiết cho đến sáng thứ Bảy ngày 4.3.2017.

Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống
Tẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy ThốngTẩn liệm Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

 

Ý kiến bạn đọc ()
Tin tức liên quan
Tin khác
Xem thêm